Karaciğer Kanseri Ameliyatı

İzmir Karaciğer Kanseri Ameliyatı 

Hastalıklar hayatın her döneminde karşımıza çıkabilmektedir. Bu yüzden hayatın her döneminde sağlıklı olmak büyük bir önem taşımaktadır. Bu gibi durumlarda kişinin düzenli aralıklarla kontrol yaptırması önemlidir. Bazı hastalıklarda erken tanı büyük bir öneme sahiptir.

Özellikle kanser gibi hastalıklar erken teşhis edilirse tedavisi de daha kolay şekilde gerçekleştirilmektedir. Karaciğer kanseri karaciğerin kendisinden kaynaklanabilen bir rahatsızlıktır. Ayrıca karaciğerde kötü huya sahip tümörler nedeniyle ortaya çıkar.

Karaciğer Kanseri Ameliyatı Nedir?

Tedavi Detayları
Operasyon:
Karaciğer kanseri ameliyatı
Prosedür:
laparoskopik 0.5 -1 cm lik kesi veya açık 15-20. cm lik kesi
Süre:2-6 saat
Hastanede Kalma Süresi:3 gün
Anestezi:genel anestezi
İyileşme Zamanı:10 gün
İşe Dönüş:2 hafta sonra
Yara İzleri:
küçük , açık olursa 1520 cmlik estetik
Ağrı Süresi:ilk 2 gün

Karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan kötü huya sahip tümörlere karaciğer kanseri adı verilmektedir. Tanı görüntüleme yöntemi ile konulmaktadır. Karaciğer kanseri sıkça görülen bir kanser türüdür.

Tedavisi ise vücutta bulunan bu kötü huylu tümörden kurtulmak için belirli tedavi aşamaları sonrasında ameliyatla tümör bulunan kitlenin çıkarılmasıdır. Karaciğerin işlevlerini yerine getirebildiği durumlarda yani tümör kitlesinin çıkarılabileceği durumlarda ameliyat tercih edilmektedir.

Hasta ameliyata uygun değil ise kemo embolizasyon yöntemi kullanılır. Bu yöntemde karaciğer atardamarına ilaç verilir. Bu sayede kitle büyümesi kısıtlanmaya çalışılır.

İzmir Karaciğer kanseri ameliyatı sonrasında zaman geçtikçe tekrar nüksetme özelliği taşımaktadır. Bu yüzden hasta tedaviden sonra yakından takip edilmelidir. Eğer kitle alınamayacak duruma gelmişse hastaya karaciğer nakli yapılır ve nakil sonrasında hastalar yine aynı şekilde yakın takipte tutulup izlenir. 

Ayrıca bu ameliyatın yapılırken ne kadar sürdüğüne dair net bir saat söylemek mümkün değildir. Kan kaybının fazla olması ameliyatta kan takviyesini fazla derecede arttırmaktadır. Sonrasında ilaç alımının uzun bir süre devam ettiği de bilinenler arasındadır.

İzmir Karaciğer Kanseri Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

Tedavi ameliyatları ve nakil ameliyatları olarak iki çeşit ameliyat yapılır. Tedavi ameliyatında karaciğerde tümör bulunan bölgenin çoğunluğunun alınması için uygulanan ameliyattır. Karaciğerin bir kısmı cerrahi işlem ile alınır buna ise tıp dilinde hepatektomi denir. 

Nakil ameliyatı ise yayılmış tümörün varlığında yapılır. Tümör alınarak karaciğer kurtulamayacağından nakil gereklidir. Ameliyatlar açık ve kapalı olmak üzere iki yöntemle yapılır.

Kapalı ameliyat 5 mm ve 1,5 cm ölçüde kesiler açılan kesiklerden uygulanır. Bu kötü huylu tümörün bulunduğu kısmı almak için kullanılır.  Açık ameliyat nakil işleminde uygulanır. 

Karaciğer Kanseri Ameliyatı Kimler Olabilir?

Karaciğer kanseri evreleri vardır. Karaciğer kanserine tedavi yöntemi belirlemek için ilk olarak hangi evrede olunduğu bilinmesi gerekir. Karaciğer kanserinde dört evre vardır. Birinci evrede karaciğer kanserinde tümör karaciğerde bulunur ve başka bir organ ya da dokuya yayılmamıştır.

İkinci evrede karaciğer kanserinde küçük tümörler karaciğer dokusunda bulunur tümör kan damarlarına ulaşmış olarak tespit edilir.

Üçüncü evrede karaciğer kanserinde ise çok sayıda büyük tümör karaciğeri etkisi altına almıştır veya bir oluşan büyük bir tümör büyük bir damarı etkisi altına almış olarak tespit edilir. Dördüncü evrede ise karaciğer kanserinde kanser metastaz yapmış ve vücutta bulunan diğer organ ve yapılara yayılmıştır.

İzmir Karaciğer kanseri primer ve sekonder olarak kendi içerisinde iki grupta ayrılmaktadır. Primer karaciğerin kendi dokusunda görülen kanser türüdür. Sekonder ise başka bir organda görülen daha sonra karaciğere sıçrayan kanser türüdür. 

Karaciğer metastazları karaciğerde kitleler halinde farklı boyutlarda görülebilir. Başlangıçta kendini belli etmemektedir. Süreç ilerleyip farklı bulgular ortaya çıkmaya başladığında hastalık tanısı konulur. Kitle dışında hastanın karın bölgesinde şişme, hastanın sırtına vuran bir ağrı ve benzeri şikayetlerde gözlemlenmektedir.

Tedavi, metastazın tipi, görülen kitlenin sayısı ve bu kitle veya kitlelerin büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Hastada karaciğer kanserine neden olan tümör küçük ve karaciğerin büyük bir kısmına yayılmadıysa tümörün alınması işlemi uygulanır. Geniş bir kitleye ayıldıysa organ nakli işlemi uygulanır. Karaciğer nakli için gerekli belli şartları vardır. 

Nakil ameliyatı yapılabilmesi için uygun olması gereken bu şartlar sağlanmadığında nakil işlemi yapılmaz.  Nakil işleminde kişinin ilk olarak akrabalarına bakılır. Kişinin akrabaları ile organ uyumu diğer kişilere kıyasla daha fazladır.

Nakil için bazı testler yapılır. Bu testlerde en önemli kısım kan grubu testidir. Alıcı ile vericinin kan grubu kesinlikle aynı olmalıdır. Aynı olmadığı taktirde organ nakli yapılsa bile olumlu sonuç alınmaz. Bir diğer test idrar testidir.

Psikolojik test, bulaşıcı bir hastalığa sahip olunup olunmadığını bilmek için test, radyolojik ve tıbbi inceleme yapılır.

Alıcının ne kadar karaciğerinin çalışmadığı, vericinin ise karaciğerinin ne kadar işlevlerini yerine getirdiğini görmek için testi ve son olarak safranın incelenmesi testleri nakil için yapılması gereken testler olarak sıralanabilir. Bu testlerden birinin olumsuz yani uyumsuz bir sonuç vermesi nakil ameliyatı için engeldir.  

Karaciğer Kanseri Ameliyatındaki Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir?

Her ameliyatın kendisine has riskleri içerisinde bulunabilmektedir. Bu nedenle ameliyat sürecinin çok iyi bir şekilde araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması büyük bir önem taşımaktadır.

 1. Karaciğer kanser ameliyatı pek çok riski de içerisinde barındıran bir ameliyattır. Ameliyatın barındırdığı  riskleri ve komplikasyonları şöyle sıralayabiliriz.
 2. Ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasında kanama riski vardır.
 3. Tümörün cerrahi işlemle alınmasından sonraki süreçte karaciğer yetmezliği riski vardır.
 4. Hastaya karaciğer nakil işlemi yapıldıysa hastada rejeksiyon, hipertansiyon, malignite enfeksiyon immünosupresif tedavi ile ilgili komplikasyonlar gelişebilir. 
 5. Psikolojik sorunlar meydana gelebilir.
 6. İmmünosupresif tedaviye uyumsuzluk gözlenebilir.
 7. Karaciğer hastalığının tekrar tekrarlama riski vardır.
 8. Nörolojik komplikasyonlar gelişebilir. Bu gibi başka problemlerle de karşılaşılabilmektedir.

İzmir Karaciğer Kanseri Ameliyatı 

Karaciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

İyileşme sürecimiz ameliyat bitiminden sonra geçen zamandır. İyileşme süresinde istenen hastanın beslenmesi, hastanın rahatlığı, hastanın hareket etmeye erken başlaması ve ameliyat sonrasında hastada gelişebilecek komplikasyonların önüne geçilmesini amaçlamaktadır.

Hasta ameliyattan çıktıktan sonra hastanın yaşam için gerekli işlevleri yerine getirip getiremediği ve tansiyon bilinç vs. gibi durumlar kontrol altında tutulur. İdrarda renk ve miktar kontrol edilir. İyileşme sürecinde bir problem görülmesinin önüne geçebilmek için ameliyatın ilk 24 saatinden sonra sık sık yaşamsal işlev kontrolü yapılır.

Herhangi bir komplikasyon olmaması için örneğin kanama gerçekleşmemesi için hasta sürekli takipte tutulur. Ameliyat sonrası beslenme de iyileşme süreci için bir diğer dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir.

Hasta beslenmeye ne zaman başlamalı, nasıl ve hangi̇ besinlerle başlamalı gibi soruların cevabı yapılan cerrahi işleme göre belirlenir. Bu belirlemeye göre bir program hazırlanır.  

Bu süreçte istenen şey hastanın olabildiğince erken sürede beslenmeye başlaması bu beslenmenin de ağız yoluyla beslenme olması istenmektedir.

Beslenme ile bağışıklık kazanma ve iyileşme süreci desteklenir. Ameliyattan sonra günlük fiziksel aktivitelere erken dönmek de önemlidir. Hastaneden çıkış gerçekleştikten sonra geçen iyileşme sürecinde bazı sorunlar meydana gelebilir. 

Ateş, kusma, sarılık, ameliyat yerinde ağrı, dikiş açılması, yara yerinde iltihap, ileri derce karın şişliği gibi. Bu tür rahatsız edici şikayetler olduğunda doktor ile iletişime geçilmesi gerekilmektedir. İyileşme süreci karaciğer ve nakil sonrası dinlenme en az 4-6 haftadır.

Bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden değişebilmektedir. Vücutta hissedilen ağrı ve yorgunluğun gitmesi 8-12 aya kadar sürebilir. 

Kapalı ameliyattan sonra yaptığımız günlük hafif olan fiziksel aktiviteler yürüme gibi 1 hafta sonrasında yapılabilir ancak ağır fiziksel aktiviteler mekik gibi 1 ay sonunda yapılabilir.

Açık ameliyat sonrası iyileşme süreci kapalı ameliyata göre daha uzundur. Aktiviteler yarada ağrıyan sebep olacağından faaliyete geçmek zaman alabilir.  Bu nedenle ağır fiziksel aktivitelerden 3-6 ay kadar uzak durulması gerekilmektedir.

Karaciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Yaşam Süreci

İzmir karaciğer kanseri sonrası yaşam süreci operasyonun zamanında gerçekleşmiş olup olmamasıyla ve başarılı bir operasyon geçirmiş olmakla orantılıdır.

Bunun yanında hastanın diğer hastalıkları ve cinsiyeti, kilosu, yaşam kalitesi, beslenme şekli, bazı özel durumları birçok faktörler hastalar için yaşam süresinde farklılık gözükmesinin nedenleri arasındadır.

Karaciğer naklinde hasta sayısının ortalama yüzde yetmiş 75’inde yaşam süresinin arttığı görülmüştür. Nakil işleminden sonra hastanın tedavi devamı için kullanması gereken ilaçların düzenli olarak devam ettirilmesi hekim kontrollerinin aksatılmadan gidilmesi yaşam süresi uzamasında önemli etkenlerdendir. 

Karaciğer Ameliyatı Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

 1. Vücut temizliği büyük bir önem taşımaktadır. Eller sıvı sabun ile yıkanmalıdır. Havlular her gün yenilenmelidir. 
 2. Kan bakteri gelişimini arttıran bir ortam olduğundan kadınlar için adet günlerinde ped değişimi önemlidir. Düzenli vajina temizliği yapılmalıdır.
 3. Güneş ışığına çıkma deri kanseri açısından risk oluşturacağından çok fazla güneş ışığına maruz kalınmamalıdır.  Güneş ışınları gün ortasında güçlüdür bu nedenle öğle saatlerinde güneşe çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken korunmak için şapka, güneş kremi gibi önlemler alınabilir. Hasta bu süreçte solaryuma gitmemelidir.
 4. Beslenme ve diyet uygulaması hasta açısından oldukça önemlidir. Her gün ağırlık takibi yapılmalı. Ara öğünlerde şekerli gıda tüketiminden uzak durulmalı. Açlık hissedildiğinde kalorisi düşük meyve sebze tüketimi yapılmalı. Ortalama 2lt su tüketimi yapılmalı. Sebzelerin vitaminini korumak için pişirme yönteminde düdüklü tencere kullanılabilir. Tuz tüketimi azaltılmalı.
 5. Egzersiz yapımı dikkat edilmesi gereken diğer bir konudur. Kilomuzu olması gereken miktarda tutmak için yardımcı olur. Zayıflayan kasların eski formuna kavuşması için yardımcı olur. 
 6. Alkol tüketimi kesinlikle yapılmamalı.  Karaciğer alkol parçalar bu da hasara neden olur. Nakil sonrası karaciğer artık daha hassas olduğundan alkol alımından kesinlikle uzak durulmalıdır. 
 7. Sigara kullanımı bırakılmalıdır. Zararlı alışkanlıklar insanların hastalığı atlatmasını geciktirmekte ve hastalığa tekrar yakalanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kişinin sağlığına dikkat etmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Karaciğer Kanser Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

İzmir Karaciğer kanseri ameliyatında ortalama bir fiyat vermek oldukça güçtür. Karaciğer kanser ameliyatında teknik bilgi ve beceri doktorun uzmanlığı gibi faktörler fiyatta değişiklik görülmesine etki etmektedir.

Örneğin karaciğer naklinde farklı kurumlardan farklı fiyat bilgisi alınabilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu nakil ameliyatının çok fazla teknolojik donanım istemesidir.

İzmir Karaciğer kanseri ameliyatı fiyatları hastadan hastaya farklılık gösterebilmektedir. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi her tedavi her hastada aynı şekilde uygulanmamaktadır. Bundan kaynaklı olarak da tedavi fiyatları kişiden kişiye farklılıklar barındırabilir.

Ancak karaciğer kanseri ameliyatı öncesinde hasta incelendikten sonra hastanın net bir fiyat bilgisi alması mümkün olmaktadır. Bu süreç hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz hastanenize ve doktorunuza sorular sorabilirsiniz. 

“Bu sayfada yer alan ifadeler bağlayıcı ve tedavi maksadıyla kullanılmaya genel olarak uygun olmamaktadır. Sağlık sorununuzun tedavisi için kendinize en uygun tedavinin belirlenmesi adına sağlık kuruluşlarından ve uzman hekimlerden destek ve bilgi alırsanız daha belirgin bilgilere ulaşabilirsiniz.’’

Kaynakça: Vatansever, S., & Karasu, Z. (2019). Karaciğer Kanseri.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir