Karaciğer Kanserinde Kurtulma Şansı Nedir ?

Karaciğer Kanserinde Kurtulma Şansı Nedir?

Kanserin son derece ciddi ve tehlikeli bir türü olarak bilinen karaciğer kanseri hastalarının kurtulma olasılıkları hastadan hastaya bir takım faktörlere bağlı olarak değişim gösterebilir. Hastanın kurtulma şansı üzerinde etkili olan bu faktörlerden en önemlileri hastanın sağlık geçmişi, hali hazırda mevcut sağlık durumu ve hastanın sahip olduğu kanserin bir takım özellikleri olacaktır. Kanserin boyutu, evresi ve doğası, hastanın bu hastalıktan kurtulma şansı üzerinde çok etkili bir rol oynayacaktır.

Karaciğer kanseri hastaları için, her hasta için geçerli olacak kesin bir kurtulma oranı verilemese de geçmiş veriler incelenerek ortalama bir rakam verilebilir. Bu rakam, rezeksiyon primer karaciğer tümörlerine sahip olan hastalar için yüzde altmış ile yüzde yetmiş beş oranlarında seyreder. Buna karşın metastatik karaciğer tümörlerine sahip olan hastalarda kurtulma şansı kayda değer oranda daha düşüktür. Metastatik karaciğer kanserine sahip olan hastalarda kurtulma şansı yüzde yirmi ile yüzde otuz rakamları arasında seyreder. Bunun nedeni ise metastatik karaciğer kanseri vakalarında çoğu zaman cerrahi işlemlerin uygulanamıyor olmasıdır. Bu oranlar hastanın gelecek 5 yıl için yaşama oranlarını ifade eder.

Karaciğer kanseri vakalarında cerrahi müdahalenin önemi çok büyüktür. Genelde radyoterapi ve kemoterapi gibi klasik kanser tedavi yöntemleri ile beraber uygulanan karaciğer kanseri ameliyatları, gerçekleştirilebildikleri taktirde hastanın kurtulma şansını ciddi oranda artırır, yaklaşık iki katına çıkarırlar. Karaciğer kanseri vakalarına uygulanan cerrahi işlemlerde süreç, diğer kanser ameliyatlarındaki ile benzer şekilde ilerler.

Ameliyat sırasında hastanın kanserli bölgesi bir kesi ile açılır. Sonrasında bu kesinin olduğu bölge üzerinden kanserli bölge ve etrafında yer alan doku çıkartılır. Ardından, kanserli bölge hastanın vücudundan çıkarıldıktan sonra hastanın kesi ile açılmış olan bölgesi dikiş atılarak kapatılır. Günümüzde bu işlemler sırasında genelde kendi kendine çözünen yapıda dikişler tercih edilmektedir. Ancak standart dikişlerin tercih edildiği durumlarda hastaların bir süre sonra tekrar muayeneye gitmeleri ve bir hekim aracılığı ile bu dikişleri sökmeleri gerekir. 

Hastalara genelde ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır. Tekrar nüksedebilen ve son derece tehlikeli bir kanser olarak bilinen karaciğer kanserinin hastada tekrar görülmemesi için kemoterapi ve radyoterapi süreçleri çok önemlidir. Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, klasik kanser tedavileri olmak ile birlikte birçok kanser türünde olduğu gibi karaciğer kanseri hastaları için de oldukça etkili ve güçlü tedaviler olabilirler. Özellikle cerrahi tedavi için uygun görülmeyen hastalarda mucizevi sonuçlar sağlayabildiklerine birçok kez rastlanmıştır. Cerrahi tedavi olsun ya da olmasın hastanın her zaman kurtulma şansı vardır.

Karaciğer kanserine sahip olan bazı hastalar cerrahi işlem uygulanması için uygun bir durumda olmayabilir. Bu hastaların karaciğerleri, kanserin etkisi ile fonksiyonlarını neredeyse tamamı ile kaybetmiştir. Cerrahi operasyon bu hastalarda daha da ileri karaciğer fonksiyon kayıplarına yol açabileceğinden bu hastalara ameliyat yapılmaz. Ancak ameliyat yapılamayan hastaların kurtulma oranları ameliyat yapılabilenlere göre bir hayli daha düşük olacaktır.

Bu hastalara uygulanan tedavi yöntemi ise ağırlıklı olarak kemoterapi yöntemidir. Ameliyat uygulanamayacak durumda olan karaciğer kanseri hastalarının da ümitlerini kaybetmemeleri gerekir. Günümüz modern tıp teknolojileri sayesinde ameliyat uygulanamayan karaciğer kanseri hastalarının bile hastalığı atlatma ve kurtulma oranları kayda değer oranda artış göstermiştir. Yalnızca kemoterapi ve buna benzer tedaviler ile bile karaciğer kanseri hastaları ortalama yüzde yirmi ile yüzde otuza varan oranlarda 5 yıl daha yaşamlarına devam edebilirler. Bu da eskiye nazaran çok iyi bir orandır.

Kaynakça:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hepatosellüler_karsinom

https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatocellular_carcinoma

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir