Karaciger Metastazlari Tedavisi

Behandling av levermetastaser

Behandlingen av levermetastaser kan variera beroende på hur utbredd cancern är och vilka organ den har spridit sig till. Behandling av levermetastaser innefattar vanligtvis kirurgi eller kemoterapi. Eftersom varje fall är unikt är det dock viktigt att du diskuterar med din läkare och följer hans eller hennes råd för att fastställa det lämpligaste behandlingsalternativet.

Metoder för behandling av levermetastaser

 • Kirurgiskt ingrepp: Om antalet levermetastaser är litet och endast finns i levern kan ett kirurgiskt ingrepp utföras. Detta innebär att levermetastaserna avlägsnas. Detta kan göras med laparoskopisk kirurgi och utförs vanligtvis genom ett litet snitt. Om levermetastaserna är många eller har spridit sig till andra organ är det dock inte säkert att ett kirurgiskt ingrepp är möjligt.
 • Kemoterapi Kemoterapi innebär att man använder läkemedel som förhindrar cancerceller från att växa och sprida sig. Kemoterapi ges vanligtvis genom injektion och kan påverka alla celler i kroppen. Därför kan vissa biverkningar uppstå under kemoterapi. Kemoterapi kan användas i fall där levermetastaserna är många eller har spridit sig till andra organ.
 • Radikal resektion: Detta ingrepp kan utföras i fall där levermetastaserna är mycket få och endast finns i levern. Radikal resektion utförs kirurgiskt och en del av levern avlägsnas. Detta gör att resten av levern kan fungera korrekt.
 • Strålbehandling: Strålbehandling är användning av strålar som dödar cancerceller och hindrar dem från att växa. Strålbehandling används ofta som komplement till andra behandlingsmetoder som kirurgi och kemoterapi och kan användas när levermetastaserna är mycket få och endast finns i levern.
 • Kontrollerbara levermetastaser: I vissa fall kan levermetastaser kontrolleras. Detta kan uppnås genom att förhindra tillväxten av levermetastaser och minska symtomen. Fråga i så fall din läkare om behandlingsalternativen.

Eftersom alla fall är olika är det viktigt att du diskuterar med din läkare och följer hans eller hennes råd för att fastställa det lämpligaste behandlingsalternativet. Vid behandling av levermetastaser används vanligtvis en eller flera behandlingsmetoder, och behandlingsalternativet kan variera beroende på cancerns omfattning och vilka organ den har spridit sig till.

Vilka är symtomen på levermetastaser?

Metastaser från levercancer är vanligen symtomfria och upptäcks slumpmässigt. I vissa fall kan dock följande symtom observeras:

 • Buksmärtor
 • Förlust av aptit
 • Viktförlust
 • Gulsot
 • Överdriven svaghet och trötthet

Vad orsakar metastaser i levern?

Orsaken till levermetastaser är vanligtvis en cancertumör. Cancer orsakas av onormal tillväxt och spridning av celler. Dessa celler kan sprida sig till andra vävnader i kroppen och bilda nya tumörer i dessa vävnader. När cancerceller sprids i kroppen kan de sätta sig i andra organ med hjälp av blod- och lymfcirkulationen. Under denna spridning kan cancerceller metastasera genom att sätta sig i levern.

Levermetastaser kan orsakas av många olika typer av cancer. De vanligaste typerna av cancer är magcancer, tjocktarmscancer och bröstcancer. Men även andra typer av cancer kan orsaka levermetastaser.

Om du har en cancertumör och får levermetastaser är orsakerna vanligtvis relaterade till din cancertumör. Cancertumörer orsakas av onormal tillväxt och spridning av celler. Dessa celler kan sprida sig till andra vävnader i kroppen och bilda nya tumörer i dessa vävnader. När cancerceller sprids i kroppen kan de använda blod- och lymfcirkulationen för att sätta sig i andra organ. Under denna spridning kan cancerceller metastasera genom att sätta sig i levern.

För att förhindra att levermetastaser bildas är det viktigt att din cancertumör upptäcks och behandlas tidigt. Cancertumörer är ofta asymtomatiska och upptäcks av en slump. Därför kan du förebygga uppkomsten av cancertumörer genom att gå på regelbundna hälsoundersökningar och genom att ha en hälsosam livsstil. Du kan också minska risken för cancer genom att minska rökning och alkoholkonsumtion och motionera regelbundet.

Vad bör man tänka på efter behandling av levermetastaser?

Efter behandlingen kan du förebygga återfall av levermetastaser genom att vidta följande åtgärder och följa din läkares rekommendationer:

 • Fortsätt att screena dig regelbundet: Under perioden efter behandlingen ska du fortsätta att gå på screening med de intervall som din läkare bestämmer. Om levermetastaserna återkommer kan de på så sätt upptäckas och behandlas tidigt.
 • Upprätthåll en hälsosam livsstil: Du kan minska risken för cancer genom att minska din rökning och alkoholkonsumtion och motionera regelbundet. Du bör också äta hälsosamt och försöka minska stress.
 • Kommunicera med din läkare: Om du får symtom efter behandlingen eller om det är något du är orolig för ska du kontakta din läkare. Din läkare kommer att vidta de lämpligaste åtgärderna för dig.
 • Följ behandlingsförloppet: Ta de läkemedel som din läkare ordinerat regelbundet och följ andra rekommenderade behandlingsmetoder. På så sätt kan du förhindra återfall av levermetastaser.
 • Förbättra din livskvalitet: Försök att förbättra din livskvalitet efter behandlingen. Det kan du göra genom att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet och försöka minska stressen. Du kan också förbättra din livskvalitet genom att gå med i stödgrupper och få stöd från familj och vänner.

Finns det en risk för dödsfall vid levermetastaser?

Risken att dö av levermetastaser kan variera beroende på hur utbredd cancern är och vilka organ den har spridit sig till. Medan cancertumörer sprids till andra vävnader i kroppen kan cancerceller metastasera till levern. Levermetastaser kan skada kroppen genom att störa leverns funktioner. Därför innebär levermetastaser en risk för dödsfall. Hur hög denna risk är beror dock på varje persons situation.

Om levermetastaserna är många eller har spridit sig till andra organ kan dödsrisken vara högre. Detta beror dock på varje persons situation och risken för dödsfall kan minskas om behandlingsmetoderna tillämpas på rätt sätt.

Om behandlingsprocessen följs på rätt sätt kan risken för dödsfall minskas. Men eftersom varje fall är unikt är det viktigt att du rådgör med din läkare och följer hans eller hennes råd för att fastställa det lämpligaste behandlingsalternativet.

Man måste komma ihåg att det är mycket möjligt att återhämta sig från denna sjukdom och leva ett gott liv, och patienten får inte förlora hoppet, vad som än händer. Detta är en särskilt viktig faktor för cancerpatienter. Patientens moral och allmänna livskvalitet kan påverka behandlingsresultaten positivt eller negativt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *