Hur ska man äta efter en Whipple-operation?

Whipple Operasyonu Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı ?

Efter Whipple-operationen, som i allmänhet utförs av erfarna läkare och är känd som en utmanande operation, bör patienten i allmänhet föredra livsmedel med högt näringsvärde. Under denna period, det vill säga perioden efter Whipple-operationen, är det av stor vikt att patienten får i sig protein- och fettfattig kost.

Efter en whippleoperation för cancerbehandlingar bör patienten vara uppmärksam på alla livsmedel som ska intas för att förhindra minskning av pankreasenzymer, störning av insulin- och glukagonbalansen och liknande problem. Under den postoperativa perioden bör patienten definitivt undvika alkoholhaltiga drycker samt livsmedel och drycker med hög sockerhalt. Dessutom bör patienten öka vattenkonsumtionen.

I allmänhet rekommenderas patienter att dricka cirka 8 glas vatten om dagen, förutsatt att det inte är överdrivet. Efter Whipple-operationen kan patienterna få instruktioner om att använda ytterligare vitaminer och vissa lösningar som läkaren då och då ordinerar utöver alla dessa näringsdieter.

Operationens varaktighet kan variera från patient till patient. Patienten bör vara inlagd på sjukhus ett tag efter whipple-operationen. Denna period, liksom operationens längd, kan variera avsevärt från patient till patient. Efter en whippleoperation är patienterna dock vanligtvis inlagda på sjukhus i en vecka till 10 dagar efter operationen. Vissa patienter kan drabbas av komplikationer efter operationen. Sjukhusvistelsen kan också förlängas på grund av denna situation. Under denna process ska sjukhuset ge patienten den lämpligaste kosten.

Vad är en Whipple-operation?

Whipple-operationen är ett kirurgiskt ingrepp för behandling av cancersjukdomar i bukspottkörtelns huvud, den sista delen av gallvägarna, tolvfingertarmen och det område där galla och pankreasvätskor överförs till tolvfingertarmen. Whipple-operationen, som är känd som en extremt utmanande och erfaren operation, kan också användas för ett antal andra sjukdomar än cancer.

Whipple-operationen, som i allmänhet används för cancerbehandlingar, används ibland vid behandling av cystiska sjukdomar som IPMN, som finns i bukspottkörtelns huvud, och ibland vid behandling av kronisk pankreatit som inte är separerad från cancer. Denna operation, dvs. whipple-operationen, utförs på en punkt där tre av patientens organ möts. Dessa organ är bukspottkörteln, gallgången och tolvfingertarmen.

Operationen vid korsningen mellan dessa tre organ kan ofta vara en svår och utdragen operation. Särskilt vid cancerbehandlingar är det inte möjligt att separera dessa tre organ, dvs. bukspottkörteln, gallgången och tolvfingertarmen. Av denna anledning avlägsnas korsningen mellan de tre organen som en helhet vid borttagning av massor i denna region.

Whipple-operationen, som är känd som en extremt utmanande men effektiv operation, kan utföras på i princip tre sätt. Kirurger kan utföra denna operation, whippleoperation, som öppen kirurgi, robotkirurgi eller laparoskopisk kirurgi. Den viktigaste faktorn som påverkar valet av operation är patientens specifika hälsotillstånd och sjukdomens art. Läkaren undersöker patientens cancerområde och den metod som föredras för whipple-operationen bestäms därefter.

Hur många timmar tar en Whipple-operation?

Hur lång tid en Whipple-operation tar kan variera avsevärt från patient till patient beroende på patientens tillstånd och vilken metod som föredras för operationen. Det kan dock sägas att operationen i genomsnitt tar mellan 5 och 8 timmar. De punkter där tumören är lokaliserad eller spridd har en mycket avgörande effekt på hur lång tid Whipple-operationen tar.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *