Ameliyat Edilemeyen Karaciger Kanseri

Inoperabel levercancer

När levercancern fortskrider kan det hända att vissa fall inte längre är lämpliga för operation. I detta skede kan cancern sprida sig till andra organ, vilket försvårar behandlingen. Läkarna söker därför efter lösningar för att förbättra patienternas livskvalitet. Med smärtlindring och vissa behandlingar kan storleken på cancervävnaden minskas och kirurgi kan bli ett alternativ för vissa patienter. Under denna process kan man dock stöta på tillstånd som är resistenta mot standardbehandlingar som kemoterapi. Därför individualiseras behandlingsplanerna och den lämpligaste metoden används. Detta tillvägagångssätt kan öppna dörren för hoppfulla resultat.

Radioembolisering med Y-90: Riktad behandling av levercancer

I avancerade stadier av levercancer kan det hända att kirurgiska ingrepp inte är möjliga. I sådana fall används Y-90 radioembolisering. Detta är en behandling som levererar strålning direkt till cancercellerna i levern. Den radioaktiva isotopen Yttrium-90 transporteras till cancervävnaden via blodet. Frisk levervävnad skadas inte i denna process. Eftersom strålningen endast påverkar den tumör som den riktas mot. Behandling med Y-90 är särskilt lovande för tumörer som är resistenta mot kemoterapi.

Fördelar med behandlingen:

  • Tack vare den riktade behandlingen skyddas friska vävnader.
  • Tumörerna förväntas krympa och försvinna med tiden.
  • Det kan göra den lämplig för kirurgiskt ingrepp.

Y-90 radioembolisering ingriper direkt i tumörens blodförsörjning genom ett mycket tunt rör. Radioaktiva ämnen förstör tumören från insidan, vilket leder till att cancercellerna dör. Denna metod öppnar en ny horisont för behandling av levercancer. Dessutom sprids strålningen över ett område som är mindre än en halv tum, vilket säkerställer att omgivande vävnader skyddas. Som ett resultat erbjuder Y-90 radioembolisering ett effektivt behandlingsalternativ i inoperabla fall av levercancer.

Förväntningar på Y-90-behandling

Ditt cancerbehandlingsteam kan rekommendera Y-90-behandling efter att ha granskat alla tillgängliga alternativ. Processen inleds med en undersökning av leverns blodflöde. En serie CT- eller MR-undersökningar görs för att kartlägga leverns blodkärl. Bilderna visar levertumörernas storlek och placering.

Därefter fastställer teamet en behandlingsplan och identifierar de vener i vilka Y-90 ska injiceras. De rekommenderar också antalet behandlingar.

  • En interventionsradiolog för in ett litet rör, en kateter, i en artär i ljumsken eller handleden och för den vidare till de angivna kärl som förser tumörerna med blod.
  • Radioaktiva pärlor injiceras i blodkärlen genom katetern.
  • Pärlorna sänder ut strålning i tumörens blodomlopp under en kort tid.

Y-90-behandlingarna utförs i ett behandlingsrum på sjukhuset och du kan återvända hem på behandlingsdagen. Biverkningarna är vanligtvis begränsade men kan omfatta trötthet eller lindrig buksmärta. Beroende på levercancerns stadium och lokalisering kan mer än en behandling behövas. Denna metod ger nytt hopp till patienter med inoperabel levercancer. Under hela behandlingsprocessen prioriteras patienternas komfort och återhämtning.

ALPPS-metoden vid behandling av levercancer

Levercancer och cancer från andra organ som har metastaserat till levern kan nu behandlas med ett innovativt kirurgiskt ingrepp som kallas ALPPS. Eftersom levern är ett självförnyande organ kan kirurger ta bort en del av organet vid behandling av levertumörer. Men om tumörerna har spridit sig i hela levern eller om det finns många tumörer blir det svårt att bevara tillräckligt med levervävnad. I dessa fall rekommenderar kirurgerna ALPPS-tekniken, som främjar snabb återväxt av levern. Detta underlättar avlägsnandet av all cancervävnad från organet.

ALPPS-proceduren utförs faktiskt som två separata operationer:

I det första steget stänger kirurgen av en gren av portvenen. Detta gör att levern beter sig som om en del av organet har avlägsnats och sätter igång vävnadsregenereringsprocessen på andra sidan. Små tumörer på ytan kan också avlägsnas under denna operation. Dessutom görs ett snitt i levern som bestämmer linjen för framtida resektion. Detta möjliggör en snabbare och mer uttalad tillväxt av den återstående leverbiten.

Det andra steget äger rum ungefär en till två veckor efter den första operationen. Kirurgen avlägsnar den sjuka delen av levern efter 3D-rekonstruktion och volymetrisk analys för att säkerställa att levern har regenererats tillräckligt. Den återstående delen av levern, som är avsevärt förstorad vid denna tidpunkt, kan ta över alla leverns nödvändiga funktioner.

ALPPS-metoden innebär ett betydande framsteg i behandlingen av levercancer. Tekniken ger nytt hopp för patienter som tidigare ansågs obotliga. Snabb leverregenerering gör det möjligt för kirurger att avlägsna cancervävnader mer effektivt. Därmed kan patienternas livskvalitet och överlevnad förbättras avsevärt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *