Koloncancer hos unga människor

Gençlerde Kolon Kanseri

Koloncancer hos unga människor kan utlösas av familjehistoria, tarmsjukdom, genetiska faktorer, förändrade vanor såsom livsstil och kost. Tjocktarmscancer betraktas vanligtvis som en sjukdom som drabbar äldre människor. Nya studier har dock visat att förekomsten av tjocktarmscancer ökar hos yngre personer. Bland vuxna under 50 år har förekomsten av tjocktarmscancer ökat med cirka 2 procent per år sedan mitten av 1990-talet. Även om den totala förekomsten av tjocktarmscancer hos unga människor fortfarande är relativt låg, är denna trend oroande och kräver ytterligare forskning.

En möjlig orsak till ökningen av tjocktarmscancer bland unga människor är förändringar i livsstil och kost. Den västerländska kosten kännetecknas av höga nivåer av rött kött, bearbetade livsmedel och lågt fiberintag. Denna typ av kost har förknippats med en ökad risk för tjocktarmscancer. Dessutom har en stillasittande livsstil och fetma också förknippats med en högre risk för tjocktarmscancer. Andra faktorer som genetik och miljöfaktorer kan dock också spela en roll.

Riskfaktorer för tjocktarmscancer hos unga människor

Flera riskfaktorer för tjocktarmscancer hos unga människor har identifierats, bland annat familjehistoria, inflammatorisk tarmsjukdom och vissa genetiska syndrom. Personer med en förstagradssläkting (förälder, syskon eller barn) med tjocktarmscancer har en högre risk att utveckla sjukdomen. Personer med IBD, såsom Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, har en högre risk att utveckla tjocktarmscancer. Denna risk ökar särskilt om deras tillstånd inte är välkontrollerat. Dessutom bör denna riskfaktor beaktas. Vissa genetiska syndrom kan öka risken för att utveckla tjocktarmscancer i unga år. Lynch syndrom och familjär adenomatös polypos är exempel på sådana syndrom.

Förutom åldersrelaterade riskfaktorer finns det en rad andra riskfaktorer för tjocktarmscancer hos unga människor. Vissa studier tyder på att miljöfaktorer kan spela en roll vid uppkomsten av tjocktarmscancer. Exponering för vissa kemikalier och toxiner är en sådan faktor.

Symtom och diagnos av tjocktarmscancer hos unga människor

Symtom på tjocktarmscancer hos unga människor kan vara buksmärtor, blödningar från ändtarmen och förändrade tarmvanor. Andra symtom: oförklarlig viktminskning, trötthet, ofullständiga tarmtömningar. Eftersom dessa symtom kan vara vaga och ospecifika kan de dock förväxlas med andra tillstånd, vilket kan leda till försenad diagnos och behandling. I vissa fall kan unga människor med tjocktarmscancer inte ha några symtom alls, vilket gör tidig upptäckt genom screeningtester ännu viktigare.

För att diagnostisera tjocktarmscancer hos unga människor krävs vanligtvis en kombination av en fysisk undersökning, bilddiagnostik och biopsier. Vid en fysisk undersökning kan vårdpersonalen göra en digital rektalundersökning för att kontrollera om det finns några avvikelser i ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen. Bilddiagnostiska tester som koloskopi, datortomografi eller magnetröntgen kan hjälpa till att visualisera tjocktarmen och identifiera misstänkta områden som kan vara cancer. Biopsier, där ett litet vävnadsprov tas och undersöks i mikroskop, kan bekräfta en diagnos av tjocktarmscancer.

Behandlingsalternativ för tjocktarmscancer hos unga människor

Behandlingsalternativen för tjocktarmscancer hos unga människor kan omfatta kirurgi, strålning, kemoterapi och målinriktade terapier. Valet av behandling beror på cancerns stadium, patientens allmänna hälsotillstånd och preferenser. Kirurgi är vanligtvis den primära behandlingen av tjocktarmscancer och kan innebära att den drabbade delen av tjocktarmen och närliggande lymfkörtlar avlägsnas. I vissa fall kan det krävas en tillfällig eller permanent kolostomi.

Strålning med hög energi dödar cancerceller vid strålbehandling. Den kan användas före eller efter operation för att krympa tumörer eller förhindra återfall. Kemoterapi, där läkemedel används för att döda cancerceller, kan också användas före eller efter operation eller som primär behandling av avancerad tjocktarmscancer. Riktade terapier, som är inriktade på specifika proteiner på cancerceller, kan också användas i kombination med kemoterapi eller som en fristående behandling.

Förebyggande och tidig diagnos av tjocktarmscancer hos unga människor

Tidig upptäckt är avgörande för att minska förekomsten av och dödligheten i tjocktarmscancer hos unga människor. Ett av de viktigaste sätten att förebygga tjocktarmscancer är att förändra sin livsstil, t.ex. genom att äta en hälsosam kost och motionera. En kost som innehåller mycket frukt, grönsaker och fullkornsprodukter och lite rött och processat kött kan bidra till att minska risken för tjocktarmscancer. Regelbunden fysisk aktivitet, t.ex. rask promenad eller cykling, kan också bidra till att minska risken för tjocktarmscancer.

Ett annat viktigt sätt att förebygga tjocktarmscancer hos unga människor är regelbundna screeningtester. Personer med vissa riskfaktorer, t.ex. tjocktarmscancer i släkten, kan behöva börja screenas tidigare. Koloskopier kan förbättra behandlingsresultaten genom att upptäcka tjocktarmscancer tidigt. De identifierar också precancerösa polyper som kan tas bort innan de utvecklas till cancer.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *