Lungcancer Levermetastaser Förväntad livslängd

Akciger Kanseri Karaciger Metastazi Yasam Suresi

Lungcancer är en aggressiv typ av cancer som kan sprida sig snabbt. Behandlingen blir mer komplicerad när sjukdomen metastaserar till levern. I detta skede föredrar läkare vanligtvis att behandla sjukdomen aggressivt. Ett fåtal lyckligt lottade patienter kan få en längre livslängd tack vare tidig upptäckt och effektiva behandlingsmetoder. Den övergripande prognosen för metastaserad lungcancer är dock inte särskilt gynnsam. De flesta patienter dör inom några månader efter diagnos. Därför är tidig diagnos avgörande.

Förväntad livslängd vid lungcancer som spridit sig till levern

När lungcancer börjar i lungorna och sprider sig till levern innebär det svårigheter när det gäller behandling och prognos. I detta skede kallas cancern ”avancerad lungcancer” och den förväntade livslängden är vanligtvis betydligt kortare. Studier har visat att patienter med lungcancer som har metastaserat till levern har en genomsnittlig överlevnad på cirka tre månader. Detta varierar från fem till sju månader i fall som har metastaserat till hjärnan eller skelettet.

Femårsöverlevnaden i olika stadier av lungcancer är följande

  • 27% för lokaliserad lungcancer
  • 16 procent för regional lungcancer
  • 3% för avancerad lungcancer

Vid spridning till levern är femårsöverlevnaden således endast cirka 3 procent. Denna statistik är genomsnittsvärden baserade på stora patientgrupper. Men eftersom varje patient har olika behandlingsmetoder och hälsotillstånd varierar den förväntade livslängden från person till person. Särskilt tidig diagnos och effektiva behandlingsmetoder kan påverka vissa patienters förväntningar positivt. Därför är korrekt diagnos och behandling i ett tidigt skede av sjukdomen av stor betydelse.

Symtom på lungcancer och levermetastaser

Lungcancer manifesterar sig initialt med uppenbara symtom. Patienterna upplever ofta ihållande hosta, blodigt slem och bröstsmärta. Andnöd, väsande andning och heshet är också vanligt. Aptitlöshet, oförklarlig viktnedgång och konstant trötthet är några av de tidiga symtomen på sjukdomen. Sväljsvårigheter och svullnad i ansikte och nacke ökar svårighetsgraden av tillståndet. När lungcancer sprider sig till levern blir sjukdomssymtomen annorlunda och allvarligare:

  • Svullnad och smärta i buken,
  • Klåda i huden,
  • Gulsot
  • Mörk urin och blekfärgad avföring.

Dessa ytterligare symtom är tecken på att sjukdomen har metastaserat till levern. Det är därför av stor vikt att snabbt söka läkarvård när sådana symptom observeras. Ett tidigt ingripande kan öka behandlingsmöjligheterna och förlänga patientens förväntade livslängd.

Diagnostiska metoder

Läkare använder olika tester för att diagnostisera lungcancer och levermetastaser. Bilddiagnostiska metoder som MR- eller CT-undersökningar används för att avgöra om sjukdomen har spridit sig. Dessa undersökningar används för att upptäcka onormala tumörer runt bröstkorgen och levern. En biopsi utförs också för att undersöka lung- eller levervävnad. Läkarna undersöker också patientens sjukdomshistoria och familjehistoria och ställer frågor om symtom och möjliga riskfaktorer. Att fastställa om cancercellerna har spridit sig till levern eller andra delar av kroppen är avgörande för valet av lämplig behandling.

Bilddiagnostiska tester MRT, datortomografi

Vävnadsundersökning: Biopsi

Ytterligare tester:

  • Ultraljudsundersökningar
  • Röntgen
  • Blodprov

Dessa tester är viktiga för att ta reda på om cancern har metastaserat och spridit sig till andra organ. Därför använder läkarna dessa metoder för att ställa diagnos och fastställa i vilket stadium sjukdomen befinner sig.

Behandlingsalternativ

Patienter med lungcancer som har spridit sig till levern får vanligtvis kemoterapi. Detta innebär att man använder läkemedel som riktar in sig på och förstör cancerceller. Kemoterapiläkemedel kan dock även skada friska celler och orsaka biverkningar som illamående och trötthet. Läkare kombinerar vanligtvis kemoterapi med andra behandlingsmetoder. Till exempel:

De kan ordinera immunterapier som stärker kroppens immunförsvar så att det känner igen och angriper cancerceller.
De kan kombinera kemoterapi med strålterapi, som dödar cancerceller med hjälp av högintensiv strålning.

Vissa patienter svarar bra på behandlingen, som kan stoppa eller bromsa spridningen av cancer till andra delar av kroppen. Behandlingsalternativen omfattar palliativ vård, som är en behovsbaserad vård som inriktas på att lindra symtom och förbättra en persons livskvalitet. Palliativ vård vid lungcancer kan omfatta öppnande av luftvägar som blockerats av tumörer eller dränering av vätska som samlats runt lungorna eller hjärtat.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *