Pankreasın Malign Tümörleri

Maligna tumörer i bukspottkörteln

Maligna tumörer i bukspottkörteln är populärt kända som maligna pankreastumörer. Maligna eller elakartade pankreastumörer är tumörer som i allmänhet hotar patientens hälsa och bör behandlas så snart som möjligt. Vid behandling av maligna pankreastumörer, dvs. cancer i bukspottkörteln, liksom vid andra typer av cancer, ökar patientens chans att svara positivt på behandlingen avsevärt om sjukdomen diagnostiseras i ett tidigt skede och behandlingen inleds i detta skede.

Även om tidig diagnos är en betydande fördel vid behandling av maligna tumörer i bukspottkörteln, kan tidig diagnos vara mycket svår eftersom dessa tumörer vanligtvis uppvisar minimala symtom. Maligna pankreastumörer är så kallade smygande tumörer och den tidiga diagnosfrekvensen för pankreascancer som orsakas av dessa tumörer är något lägre än för andra typer av cancer. Dessa tumörer, dvs. maligna tumörer i bukspottkörteln, visar sig vanligtvis med milda symtom i första hand.

Dessa symtom kan variera kraftigt från patient till patient. Det är dock allmänt känt att patienterna i ett tidigt skede upplever aptitlöshet, viktminskning och smärta i olika områden, vanligtvis i ryggen. Detta tillstånd kan dock visa sig mycket milt eller inte alls hos vissa patienter. Å andra sidan finns det också patienter som uppvisar mycket intensiva symtom på sjukdomen trots att de befinner sig i ett tidigt skede. Tidig diagnos av dessa patienter kommer att vara en enklare process än patienter med få eller inga symtom.

Vilka är maligna tumörer i bukspottkörteln?

Maligna tumörer i bukspottkörteln, dvs. cancer i bukspottkörteln orsakad av maligna tumörer i bukspottkörteln, är allmänt kända som cancerformer som är vanligare hos personer över 60 år, dvs. äldre personer. Det är emellertid också känt att vissa typer av denna cancer också förekommer hos barn, och denna typ kallas till och med barntumörer. Med andra ord kan maligna tumörer i bukspottkörteln uppträda hos patienter i nästan alla åldrar.

Även om faktorer som patientens hälsohistoria, personliga kost och vanor kan vara effektiva vid uppkomsten av denna sjukdom, maligna pankreastumörer, är det känt att maligna pankreastumörer också kan uppträda hos extremt friska individer. Därför är den exakta orsaken till sjukdomen inte känd. Även om det finns vissa motiv som gäller för varje patient, täcker dessa motiv inte alla patienter i allmänhet.

Maligna pankreastumörer av okänt ursprung kan uppstå i nästan alla delar av pankreas. Dessa tumörer, dvs. maligna tumörer i bukspottkörteln, kan hos vissa patienter orsaka diabetes mellitus, i den medicinska litteraturen mer känt som diabetes mellitus. Om diabetes mellitus, eller diabetes mellitus som det mer allmänt kallas, åtföljs av andra symtom, som aptitlöshet, viktminskning, olika ryggsmärtor, feber och nattliga svettningar, är detta tillstånd allmänt känt för att indikera maligna pankreastumörer, dvs. pankreascancer. Patienter som befinner sig i detta stadium har vanligtvis passerat de första stadierna av cancer, även om detta kan variera från patient till patient.

Maligna tumörer i bukspottkörteln, dvs. bukspottkörtelcancer, utvecklas vanligen smygande. I de tidigaste stadierna uppvisar patienterna vanligtvis inga symtom. Även om detta kan variera från patient till patient beroende på vissa faktorer, kommer de flesta patienter inte att känna något obehag eller några hälsoproblem i de tidiga stadierna av bukspottkörtelcancer. Detta gör det nästan omöjligt att diagnostisera och behandla maligna tumörer i bukspottkörteln i de tidigaste stadierna. Dagens medicinska värld arbetar mycket intensivt med denna fråga, nämligen tidig upptäckt av elakartade tumörer i bukspottkörteln.

Som ett resultat av dessa studier strävar man efter att så snart som möjligt diagnostisera maligna tumörer i bukspottkörteln i så tidiga stadier som möjligt. I mycket sällsynta fall där maligna tumörer i bukspottkörteln kan diagnostiseras i ett tidigt skede är patienternas svar på behandlingen mycket mer positivt.

Hur behandlas maligna tumörer i bukspottkörteln?

De metoder som används för behandling av maligna tumörer i bukspottkörteln kan variera från patient till patient. Kirurgiska metoder, dvs. kirurgi, används dock i allmänhet vid behandling av denna sjukdom, dvs. maligna bukspottkörteltumörer. Den kirurgiska metod som används för behandling av maligna tumörer i bukspottkörteln är vanligtvis Whipple-kirurgi. Whipple-operationen är visserligen en gammal och väletablerad behandlingsmetod, men den har utvecklats och uppdaterats tack vare dagens medicinska teknik. Följaktligen har framgångsgraden för whipple-operationer ökat betydligt jämfört med tidigare.

Whipple-operationer är kända för att vara extremt utmanande och kräver stor erfarenhet. Operationen, som utförs i skärningspunkten mellan tre organ, kan vara en mycket lång operation beroende på patientens hälsotillstånd och pankreastumörens karaktär. Operationens längd kan variera kraftigt från patient till patient. Operationen utförs i skärningspunkterna mellan tolvfingertarmen, gallgången och bukspottkörteln.

En specialistkirurg gör ett snitt i detta område och cancervävnaden avlägsnas från patientens kropp tillsammans med de omgivande organen. Som ett resultat av detta ingrepp behöver patienten vanligtvis vårdas på sjukhus under en period på mellan en vecka och tio dagar, men detta kan variera beroende på situationen. Svårare operationer kan kräva att patienten vårdas på sjukhus under en längre tid.

Cellgifts- och strålbehandlingar ges vanligtvis till patienter med bukspottkörtelcancer samtidigt med whipple-operationen, som kan vara en utmanande operation för både patienten och läkaren. Även om denna situation kan variera från patient till patient är kemoterapi och strålbehandling allmänt kända som behandlingsmetoder som tillämpas på nästan alla patienter med farliga cancertyper som bukspottkörtelcancer.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *