Överlevnad vid metastaserad levercancer

Metastatik Karaciğer Kanseri Yaşam Süresi

Den förväntade livslängden för patienter med metastaserad levercancer kan variera avsevärt beroende på vissa faktorer. Men om det är nödvändigt att ange en genomsnittlig förväntad livslängd för dessa patienter i allmänhet, kan man säga att patienter med metastaserad levercancer kan överleva i genomsnitt 40 månader till 48 månader, dvs. 3,5 till 4 år. Med vissa behandlingsmetoder kan dock den förväntade livslängden för vissa patienter med metastaserande levercancer förlängas med upp till 10 år. Å andra sidan kan denna period vara kortare än 4 år hos patienter som inte svarar positivt på behandlingen.

Den femåriga överlevnadsgraden för patienter med metastaserad levercancer varierar mellan tjugo och trettio procent. Denna period gäller för patienter som kan genomgå kirurgisk behandling. Å andra sidan är den förväntade livslängden för patienter som inte kan genomgå kirurgisk behandling för metastaserande levercancer ganska kort. För närvarande studeras dock nya behandlingsmetoder som skall tillämpas på dessa patienter, dvs. patienter som inte kan genomgå kirurgisk behandling, och man önskar därför att den förväntade livslängden för dessa patienter skall förlängas.

För patienter med metastaserad levercancer är det inte möjligt att ange en allmän förväntad livslängd eller att erbjuda en allmän behandlingsmetod, eftersom cancersjukdomar kan vara mycket olika till sin natur. Å andra sidan har de kirurgiska metoder som används mot metastaserad levercancer varit mycket framgångsrika jämfört med tidigare. Idag kan mer effektiva och kraftfulla behandlingsmetoder användas för metastaserande levercancer, som för relativt kort tid sedan ansågs vara mycket osannolik att få ett positivt svar på behandling.

Den mest effektiva av dessa metoder är kirurgiska metoder. Tack vare kirurgiska metoder kan den förväntade livslängden för patienter med metastaserad levercancer idag förlängas avsevärt. Under den kirurgiska behandlingen, liksom vid många andra typer av cancer, öppnas patientens cancerområde och cancervävnaden avlägsnas kirurgiskt från patienten. Även om det är en extremt svår process att uppnå fullständig framgång på detta område, det vill säga att helt rengöra patientens kropp från cancervävnad, är det möjligt, om än med låg sannolikhet. För patienter med metastaserad levercancer används kemoterapi och strålbehandling vanligtvis tillsammans med kirurgi. Kemoterapi och strålbehandling kan leda till mycket lovande resultat när de används tillsammans med kirurgi.

Symtomen på metastaserande levercancer kan variera från patient till patient. Det finns dock några vanliga symtom som de flesta patienter upplever i allmänhet. Patienter med metastaserad levercancer upplever vanligtvis buksmärtor, trötthet, gulsot och vissa störningar i leverfunktionen. I den diagnostiska processen för denna sjukdom, metastaserande levercancer, utförs vanligtvis en biopsi. Som ett resultat av biopsin förstår man om patienten har metastaserande levercancer. Därefter fastställs cancerns egenskaper genom ytterligare undersökningar och kontroller. Dessa egenskaper spelar en avgörande roll för om patienten ska genomgå operation eller inte.

Metastaserande levercancer är vanligtvis resultatet av att cancer i en annan del av patientens kropp har spridit sig till levern. Denna process, dvs. upptäckten av metastaserande levercancer, kan ske samtidigt som upptäckten av den huvudsakliga cancervävnaden. Vissa patienter med metastaserad levercancer har dock inte någon betydande tumör i andra delar av kroppen trots att detta tillstånd, dvs. levermetastasering, förekommer. Denna typ av metastaserande levercancer kallas levermetastaser av okänd primär. I nästan alla fall är den konventionella behandlingen av metastaserande levercancer kemoterapi och ibland strålbehandling.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *