Vad är pankreatisk polypeptid?

Pankreatid Polipeptid Nedir?

Pankreatisk polypeptid är en typ av hormon som utsöndras i bukspottkörteln. Detta hormon som utsöndras av F- och Gamma-celler är känt som ett mycket viktigt hormon för bukspottkörtelorganet. Pankreaspolypeptidhormonet har funktionen att reglera både den exokrina, dvs enzymutsöndringsbalansen och den endokrina, dvs hormonutsöndringsbalansen i bukspottkörteln. I detta avseende kan ett problem som kan uppstå vid denna punkt leda till allvarliga hormonella och enzymatiska obalanser hos patienten och därmed orsaka allvarliga hälsoproblem.

Ett problem med de pankreatiska polypeptidhormonerna kan orsaka en minskning av insulinsekretionen hos patienten. I vissa fall kan detta leda till aptitlöshet och därmed viktminskning. Obalans i insulinutsöndringen orsakad av problem med polypeptiderna i bukspottkörteln kan också göra det svårt för patienten att gå upp i vikt. I avancerade stadier kan detta tillstånd orsaka smärta hos patienten, särskilt i ryggregionen.

Pankreatiska polypeptidproblem kan hos vissa patienter tyda på maligna pankreastumörer och därmed pankreascancer. Även om dessa problem kan uppstå hos nästan alla patienter är de vanligare hos patienter över 60 år, dvs. i den äldre gruppen. Tumörer i bukspottkörteln är också kända för att vara vanligare hos män än hos kvinnor. Tumörer i bukspottkörteln, som i allmänhet är vanligare hos personer över 60 år, dvs. hos äldre personer, och vanligare hos män än hos kvinnor, kan å andra sidan uppträda hos personer i nästan alla åldrar och av nästan alla kön. Även om det inte finns någon bestämd faktor som gäller för varje patient, är det känt att olika faktorer kan orsaka denna sjukdom, dvs. elakartade tumörer i bukspottkörteln.

Problem med pankreatisk polypeptid

Maligna tumörer i bukspottkörteln kan uppstå på grund av stenar i gallblåsan. Dessa stenar kan orsaka effekter som stör patientens hormonella balans. Vissa patienter kan också drabbas av allvarliga hälsoproblem som problem med bukspottkörteln och till och med cancer i bukspottkörteln på grund av överdriven alkoholkonsumtion. Kortison och liknande läkemedel, tiaziddiuretika eller östrogener kan också orsaka tumörer i bukspottkörteln hos vissa patienter. Å andra sidan kan vissa patienter också drabbas av bukspottkörtelrubbningar till följd av ett slag mot buken eller andra skador som kan uppstå i detta område. Hyperlipidemi, dvs. en högre nivå av fett i blodet än den borde vara, eller hyperkalcemi, dvs. en högre nivå av kalcium i blodet än den borde vara, är också kända som vanliga faktorer som orsakar pankreasproblem hos patienten. Även om det är mer sällsynt kan allergiska reaktioner på vissa läkemedel hos vissa patienter också orsaka hormonella obalanser i bukspottkörteln. Penicillinallergi eller kodeinallergi är de vanligaste typerna av allergi hos patienter.

Obalanser i pankreaspolypeptider kan tyda på pankreascancer. En elakartad tumör, dvs. en elakartad tumör som bildas på bukspottkörteln, utgör ett allvarligt hot mot patientens hälsa. Även om tidig diagnos kan vara livräddande i sådana fall är det mycket svårt att diagnostisera maligna tumörer i bukspottkörteln på ett tidigt stadium, eftersom bukspottkörtelproblem vanligtvis är problem som visar få eller inga symtom. Maligna tumörer i bukspottkörteln kan variera från patient till patient, men de kan vanligtvis diagnostiseras när symtomen visar sig tydligt. Detta sker vanligtvis när patienten kommer till sjukhuset för ett annat tillstånd, till exempel diabetes mellitus. Diabetes mellitus, eller diabetes mellitus, eller diabetes mellitus som är det vanligaste namnet, kan ibland tyda på elakartade tumörer i bukspottkörteln. I detta skede bör patienten påbörja behandling så snart som möjligt och snabbt.

I de fall där förhöjda pankreatiska polypeptidhormoner tyder på tumörer i bukspottkörteln är det mycket viktigt att ingripa så snart som möjligt. Detta ingripande, dvs. den typ av behandling som patienten ska genomgå, kan variera beroende på patientens hälsotillstånd eller sjukdomens art, dvs. malign pankreastumör. Patienter med denna sjukdom kräver dock vanligtvis kirurgiskt ingrepp, dvs. kirurgi. Det kirurgiska ingreppet för att avlägsna tumörer i bukspottkörteln kallas whippleoperation. Whipple-operationen är en mycket krävande operation som kräver mycket stor erfarenhet. Operationens längd kan variera kraftigt från patient till patient. Operationen utförs i det område där patientens bukspottkörtel, gallgång och tolvfingertarm är belägna för att avlägsna tumören från patienten. Eftersom detta område är skärningspunkten mellan tre organ tas cancervävnaden vanligtvis bort tillsammans med den omgivande vävnaden.

Efter operationen behöver patienten vanligtvis vårdas på sjukhus i en vecka till tio dagar, men detta kan variera från patient till patient och beroende på hur allvarlig operationen är. Denna period kan vara längre för patienter med en allvarligare sjukdom. Patienten bör vara uppmärksam på sin kost och livsstil under den postoperativa perioden och i sitt allmänna liv. Patienter med bukspottkörtelproblem bör undvika mycket sockerhaltiga livsmedel och drycker efter behandlingen. Denna situation, dvs. patientens diet, är mycket viktig för att patienten inte ska uppleva dessa störningar igen i framtiden.

Å andra sidan är fettrika eller proteinrika livsmedel bland de livsmedel som dessa patienter bör undvika. Om patienterna har alkohol- och rökvanor efter behandlingen rekommenderas det starkt att de slutar helt med dessa vanor. Patienter som inte helt kan sluta med alkoholhaltiga drycker och cigaretter rekommenderas att fortsätta med dessa vanor så sällan som möjligt. Bukspottkörtelcancer är en extremt farlig och allvarlig typ av cancer med en hög metastasfrekvens. Det är därför mycket viktigt att patienterna tar dessa försiktighetsåtgärder på allvar och implementerar dem i sitt dagliga liv och sina dieter.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *