Var metastaserar cancer i bukspottkörteln?

Pankreas Kanseri Nereye Metastaz Yapar

Pankreascancer, som ofta visar sig med mycket milda symtom eller är helt symtomfri, tenderar att i första hand sprida sig till buk- och leverregionen. Dessutom är det vanligt att denna sjukdom, dvs. bukspottkörtelcancer, sprids till närliggande blodkärl och lymfkörtlar hos dessa patienter.

Utöver detta spridningstillstånd är bukspottkörtelcancer en typ av cancer som sprider sig ganska snabbt. Pankreascancer, som kan sprida sig snabbare än andra typer av cancer, är känd som den cancertyp som sprider sig snabbast. I detta avseende kan man säga att bukspottkörtelcancer är en mycket farlig typ av cancer. En av de viktigaste faktorerna som gör pankreascancer så farlig är att denna sjukdom är en smygande sjukdom. Patienter med pankreascancer kanske inte har några hälsoproblem eller symtom, särskilt i de tidiga stadierna. Men även hos patienter med symtom är det inte säkert att symtomen är tillräckligt specifika.

I de tidiga stadierna visar sig bukspottkörtelcancer vanligtvis med smärta i övre delen av buken. Dessa smärtor i övre delen av buken kan också stråla ut till patientens rygg. Ett av de viktigaste symtomen på sjukdomen är dock att patienten känner sig uppsvälld och mättad i övre delen av buken. Dessa förnimmelser kan orsaka aptitlöshet hos patienten. Aptitlöshet kan leda till att patienten går ner betydligt i vikt i senare skeden.

Särskilt hos patienter med bukspottkörtelcancer är denna viktminskning mycket svår att förhindra utan behandling. Även om patienterna försöker återfå den vikt de har förlorat, kan dessa ansträngningar sluta i misslyckande. Diabetes mellitus, eller diabetes mellitus, eller diabetes mellitus som det är mer känt bland allmänheten, är också ett vanligt hälsoproblem hos patienter med pankreascancer. Särskilt hos personer som inte har diabetes mellitus i släkten betraktas denna sjukdom som ett förstadium till pankreassjukdom.

Vid pankreascancer, som är mycket svår att diagnostisera i tidiga stadier, kan diagnosen vanligtvis ställas i de sista stadierna av sjukdomen. I detta skede kan sjukdomen ha spridit sig till blodkärlen, lymfkörtlarna och andra organ runt bukspottkörteln. Ju mindre cancern sprider sig, desto mer sannolikt är det att patienten svarar positivt på behandlingsmetoderna.

Det kan dock konstateras att andelen patienter som svarar positivt på behandlingen är mycket låg hos patienter vars cancer har spridit sig för mycket och nu befinner sig i slutskedet. Fem procent av de patienter som diagnostiseras i det sista stadiet kan ha en förväntad livslängd på fem år. Denna siffra kan variera beroende på vilken typ av bukspottkörtelcancer patienten har och vilka egenskaper den har. Patienter med en lägre spridningsgrad har en mycket större chans att svara positivt på behandlingen.

De metoder som används för behandling av bukspottkörtelcancer kan variera från patient till patient. Kirurgiska metoder anses dock vara lämpliga för de flesta patienter vid behandling av denna sjukdom, dvs. bukspottkörtelcancer. Patienten genomgår vanligtvis en omfattande och krävande operation som kallas whippleoperation. Whipple-operationen är en mycket viktig operation och kräver att en erfaren läkare utför den. Operationen kan variera från patient till patient, men den kan vara lång och svår. Under operationen öppnas patientens cancerområde och läkaren avlägsnar cancervävnaden från patientens kropp tillsammans med den omgivande vävnaden. Därefter sutureras området och det stängs.

Efter whipple-operationen som utförs på patienter med bukspottkörtelcancer behandlas patienten vanligtvis också med kemoterapi och strålbehandling. Dessa behandlingar, dvs. kemoterapi och strålbehandling, används för behandling av pankreascancer på samma sätt som de används för de flesta typer av cancer. Kemoterapi och strålbehandling är oumbärliga behandlingar för bukspottkörtelcancer, som har en hög grad av metastaser.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *