Varför svullnar buken vid levercancer?

Karaciger Kanserinde Karin Neden Siser

Hepatocellulärt karcinom, ett annat namn för levercancer, är en typ av cancer som påverkar levern, ett ganska stort organ som ligger i den övre högra delen av buken. Buksvullnad, även kallad abdominal distension, är ett av de typiska symtomen på levercancer. På grund av levercancer kan buken svullna av olika anledningar.

 • Tumörtillväxt: Utvecklingen av en levertumör är den främsta orsaken till buksvullnad hos personer med levercancer. Levern är ett mycket viktigt organ som utför många viktiga processer i kroppen, t.ex. att avlägsna gifter från blodet och bilda galla för att underlätta matsmältningen. Levern kan bli förstorad till följd av en tumörtillväxt, vilket kan orsaka uppblåsthet i buken.
 • Vätskeansamling: Vätskeansamling eller ascites är en annan faktor som kan orsaka buksvullnad hos patienter med levercancer. Leverns förmåga att fungera normalt kan hindras av tillväxten av cancerceller, vilket kan orsaka vätskeansamling i buken. Denna vätskeansamling kan orsaka obehaglig och svullen buksmärta.
 • Metastaser: Levercancer har dessutom förmågan att ”metastasera” till andra kroppsdelar, inklusive buken. Om cancerceller har spridit sig dit kan buken svullna och kännas obehaglig.
 • Portal hypertension: Ett tillstånd som kallas portal hypertension uppstår när ett alltför högt tryck byggs upp i portavenen, som transporterar blod från tarmarna till levern. Detta kan orsakas av levercancer eller andra leversjukdomar. Vätskeansamling i buken till följd av portal hypertension kan orsaka buksvullnad.
 • Blockering av gallgången: Gallgången är ett rör som förbinder levern med tunntarmen för att transportera galla. Gallan kan ansamlas i levern och orsaka smärta och svullnad i buken när levercancer blockerar gallgången.
  Tarmobstruktion: Tarmobstruktion orsakad av levercancer kan också orsaka buksvullnad. Detta hinder kan uppstå till följd av att en tumör utvecklas i tarmen eller att cancer sprids i tarmen.
 • Viktökning: I vissa fall kan viktökning till följd av levercancer orsaka buksvullnad. Viktökningen kan orsakas av vätskeansamling i buken eller av cancerns effekt på ämnesomsättningen.
 • Hormonella förändringar: Dessutom kan hormonella förändringar till följd av levercancer orsaka buksvullnad. Till exempel kan levercancer öka produktionen av östrogen, vilket orsakar svullnad i bröst, skinkor och lår.
  Brist på näringsämnen: Dessutom kan näringsbrister som orsakas av levercancer orsaka buksvullnad. Till exempel kan proteinbrist orsaka att bukvävnad sväller och sväller.
 • Förstoppning: Förstoppning, som kan orsaka buksvullnad, kan också orsakas av levercancer. Detta kan bero på att cancern har spridit sig till tarmmusklerna eller på att cancern har blockerat tarmen.
 • Anemi: Anemi, ett tillstånd där kroppen saknar tillräckligt med röda blodkroppar, kan också orsakas av levercancer. Trötthet och svaghet är två symtom på anemi, som också kan leda till att buken svullnar.
 • Leversvikt: Dessutom kan leversvikt, ett allvarligt och potentiellt dödligt tillstånd, orsakas av levercancer. På grund av leversvikt kan buken svullna och kännas öm vid beröring.

Buksvullnad på grund av levercancer kan vara ett allvarligt och möjligen dödligt tillstånd. Om du har buksvullnad eller andra symtom på levercancer är det mycket viktigt att du uppsöker läkare så snart som möjligt. Tidig diagnos och behandling kan öka chanserna för ett gynnsamt resultat.

Levercancer kan orsaka buksvullnad av olika anledningar, t.ex. tumörutveckling, vätskeansamling, metastaser, portal hypertension och gallgångshinder. Om du har svullnad i buken eller andra symtom på levercancer är det mycket viktigt att du uppsöker läkare så snart som möjligt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *