Pancreaskanker Longmetastasen

Pankreas Kanseri Akciğer Metastazı

Alvleesklierkanker begint in de alvleesklier, die een belangrijke rol speelt in het spijsverteringsstelsel van het lichaam. Dit type kanker heeft de neiging agressief te zijn en verspreidt zich vaak naar andere organen. Longmetastase is een aandoening die wordt waargenomen in de gevorderde stadia van pancreaskanker. Kankercellen die zich eerst naar de lymfeklieren verspreiden, kunnen vervolgens vitale organen zoals de longen bereiken. Dit verspreidingsproces maakt de ziekte moeilijk te behandelen. Daarom is een vroege diagnose van cruciaal belang bij dit type kanker. Longmetastase van pancreaskanker kan de levenskwaliteit van een patiënt aanzienlijk beïnvloeden en de behandelingsopties beperken.

Symptomen van metastase

In de gevorderde stadia van longkanker begint het metastaseproces. Tijdens dit proces beginnen kankercellen zich naar andere delen van het lichaam te verspreiden. Deze aandoening, die moeilijk op te merken is, manifesteert zich met verschillende symptomen. Een van de meest voorkomende gebieden van metastase zijn de bijnieren. Als gevolg van metastasen in deze klieren ervaren patiënten aanzienlijke zwakte en vermoeidheid.

 • Massa’s in de klieren beïnvloeden de afscheiding van adrenaline, waardoor de patiënt vroegtijdig moe wordt.
 • Verlies van eetlust en verminderd smaakgevoel zijn ook veel voorkomende symptomen.

Lymfeklieren spelen als belangrijk onderdeel van het immuunsysteem een ​​sleutelrol bij de verspreiding van longkanker. Uitbreiding van deze knooppunten duidt op de tweede fase van kanker.

 • Het is gebruikelijk dat de lymfeklieren in de oksel en nek een voelbare omvang bereiken.
 • De vergroting van de lymfeklieren in de maagwand wordt meestal bepaald door middel van tomografie.

De lever is een ander orgaan waar uitzaaiingen vaak voorkomen. Metastase in de lever presenteert zich met vergelijkbare symptomen.

 • Symptomen zoals verlies van eetlust, misselijkheid en braken, en afkeer van voedsel zijn tekenen van de verspreiding van kankercellen in de lever.
 • De druk die in het onderste deel van de ribbenkast wordt gevoeld, maakt ook deel uit van dit proces.

Longkanker die uitzaait naar de hersenen veroorzaakt ernstiger symptomen.

 • Hoofdpijn, duizeligheid, hallucinaties en evenwichtsproblemen worden gezien als symptomen van hersenmetastasen.
 • Hoewel grote massa’s vaker voorkomen bij hersenmetastasen, is de kans kleiner dat kleine massa’s zich naar de hersenen verspreiden.

In de vierde fase van longkanker worden ook de botten aangetast.

Moeilijkheden met lopen, osteoporose en botbreuken zijn indicatoren dat kanker zich naar de botten verspreidt.

Verspreiding van gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas naar de longen is een aandoening die verward kan worden met primaire longkanker. Dit wordt verder gecompliceerd door het feit dat beide tumortypen in verband worden gebracht met roken. Karanjawala et al. rapporteerden dat metastatische adenocarcinomen van de pancreas primair mucineus bronchioloalveolair carcinoom nabootsen door slijmachtig epitheelweefsel te vertonen en meestal langs de longblaasjes (lepidische groei) in de long. Interessant genoeg werd in 20% van de gevallen geen desmoplastische respons gevonden, ondanks duidelijke desmoplasie bij primair carcinoom en/of metastatische afzettingen in andere organen. Negatieve immunohistochemische kleuring voor schildkliertranscriptiefactor 1 was nuttig bij het onderscheiden van primaire longkanker van metastatisch adenocarcinoom van de pancreas.

In welke organen komen longmetastasen voor?

Longkanker is een ernstige ziekte die zich kan verspreiden naar andere organen in het lichaam. Vooral organen met een zwak immuunsysteem zijn vatbaarder voor deze uitzaaiing van kanker. De verspreiding van kanker begint meestal in zachte weefsels en kan zich in de loop van de tijd naar andere organen verspreiden. Deze situatie wordt ingewikkelder naarmate de stadia van kanker vorderen.

De organen waar uitzaaiingen het meest voorkomen zijn:

 • bijnieren
 • lymfeklieren
 • Brein
 • Lever
 • hartzakje
 • botten

Bovendien kan chemotherapie, toegediend in de vierde fase van longkanker, het immuunsysteem verder verzwakken. Door deze zwakte kan kanker zich zelfs verspreiden naar organen die normaal minder vatbaar zijn voor uitzaaiingen. Organen waarvan de kans groter is dat ze na chemotherapie metastaseren, zijn onder meer de dikke darm, maag, nieren, pancreas en dunne darm. Dit vergroot de moeilijkheidsgraad van het behandelproces en compliceert de situatie van de patiënt nog verder.

Bij het plannen van de behandeling voor patiënten met gevorderde longkanker moet rekening worden gehouden met deze variabelen. De verspreiding van de ziekte en de organen die hierdoor worden aangetast, moeten zorgvuldig worden onderzocht. Tijdens dit onderzoeksproces moeten in de eerste plaats de algemene gezondheidstoestand van de patiënten en de manier waarop de kanker zich verspreidt worden geëvalueerd. Wanneer bij de behandelingsplanning rekening wordt gehouden met deze factoren, kan het mogelijk zijn de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren en de progressie van de ziekte te vertragen. De neiging van longkanker om uit te zaaien is een belangrijke factor die de behandeling van de ziekte moeilijk maakt. Daarom is het van groot belang om behandelingsmethoden te ontwikkelen die specifiek zijn voor de omstandigheden van de patiënt en deze voortdurend te volgen.

Stadia van longmetastasen

Longkanker is een ernstige ziekte die zich in verschillende stadia van het lichaam kan ontwikkelen en kan uitzaaien naar andere organen. In de eerste fase manifesteert kanker zich als massa’s in het longweefsel. Hoewel deze massa’s zich in het longweefsel proberen vast te houden, is de kans dat de ziekte zich verspreidt nog steeds laag. In de tweede fase treden de eerste uitzaaiingen op als de kanker zich uitbreidt naar de lymfeklieren. Dit is een teken dat de ziekte een agressiever beloop zal volgen.

De derde fase begint met de kankermassa die zich nestelt in de pleurale ruimte tussen de longen en de borstholte. In dit stadium wordt bij patiënten pleuritis, dat wil zeggen ophoping van water in de longen, waargenomen. Dit stadium geeft aan dat de snelheid waarmee de kanker zich verspreidt is toegenomen en dat het moeilijker zal zijn om op de behandeling te reageren. In de vierde fase begint de kanker zich buiten de longen en naar andere organen te verspreiden. De organen die in dit stadium worden waargenomen zijn:

 • Lever: Het is een van de meest voorkomende doelwitten van longmetastasen.
 • Bijnier: Het is een ander orgaan dat vaak de voorkeur heeft voor metastasen.
 • Hersenen: Kanker die zich naar dit orgaan verspreidt, kan verschillende neurologische problemen veroorzaken.
 • Botten: De verspreiding van kanker naar botten kan pijn en breuken veroorzaken.

Elk van deze stadia verschilt afhankelijk van de manier waarop de kanker zich verspreidt en de reactie op de behandeling. Kankers die in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd, bieden over het algemeen succesvollere behandelingsresultaten. Naarmate de ziekte voortschrijdt, worden de behandelmogelijkheden echter beperkt en hebben deze negatieve gevolgen voor de levenskwaliteit van de patiënt. Daarom is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de symptomen van longkanker en om regelmatige gezondheidscontroles voor een vroege diagnose niet te verwaarlozen.

Wat is de levensverwachting van patiënten met longmetastasen?

Alvleesklierkanker kan leiden tot longmetastasen, meestal in een vergevorderd stadium. Dit geeft aan dat de kanker zijn vierde stadium heeft bereikt. In dit stadium is de behandeling gericht op het verlengen van het leven van de patiënt en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Hoewel de kans op volledig herstel klein is, wordt er dankzij moderne medische benaderingen aanzienlijke vooruitgang geboekt.

 • Immunotherapie: bestrijdt kankercellen door het immuunsysteem te versterken.
 • Slimme medicijnen: Door zich op kankercellen te richten, veroorzaken ze minder schade aan gezonde cellen.
 • Gecombineerde behandeling: Het is het gebruik van meer dan één behandelmethode samen.

Deze behandelingen zorgen voor een gemiddelde levensverwachting van 20 maanden voor patiënten met stadium vier alvleesklierkanker. Het type en aantal organen waarnaar de metastase zich verspreidt, zijn echter effectief in het verlengen of verkorten van deze periode. Longmetastasen kunnen bijvoorbeeld een andere behandelaanpak vereisen dan andere organen.

Wereldwijd zijn er patiënten die volledig hersteld zijn van stadium vier alvleesklierkanker. Dit toont aan dat de hoop zelfs in de gevorderde stadia van kanker blijft bestaan. Het belangrijkste voor patiënten is om de progressie van de ziekte te vertragen en de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

In de gevorderde stadia van kanker is communicatie tussen patiënt en arts van groot belang. Een open en eerlijke dialoog over de toestand van de patiënt, de behandelmogelijkheden en de mogelijke uitkomsten draagt ​​bij aan het besluitvormingsproces van de patiënt. Tijdens dit proces is het ook belangrijk dat patiënten en hun families emotionele en psychologische steun krijgen.

Uiteindelijk hangt de overleving van patiënten met alvleesklierkanker en longmetastasen van veel factoren af. Verschillende behandelmethoden die door de moderne geneeskunde worden aangeboden, kunnen deze periode verlengen en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Het doel van de behandeling is om de progressie van de ziekte onder controle te houden en het leven van de patiënt zo comfortabel en zinvol mogelijk te maken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *