Endokrina tumörer i bukspottkörteln

Endokrin Pankreas Tümörleri

Endokrina pankreastumörer är godartade, dvs. godartade och elakartade, dvs. elakartade tumörer i bukspottkörteln. Endokrina pankreastumörer, som vanligtvis visar sig som godartade tumörer, kan också visa sig som maligna tumörer, som kan vara allvarligt hotande för hälsan hos vissa patienter.

Endokrina körtlar spelar en mycket effektiv roll i regleringen av olika funktioner i människokroppen. Dessa körtlar är produktionscentrum för hormoner och budbärarsubstanser som tillsammans och på ett samordnat sätt reglerar olika kroppsfunktioner. Hormoner som produceras i denna region överför viss information till cellen. Till exempel gör insulin som produceras i de endokrina körtlarna att glukos kan passera från blodet till cellen och kan följaktligen avsevärt påverka sköldkörtelhormonets aktiviteter i kroppen.

Dessa hormoner, som kan ha ett extremt komplext regleringssystem, kommer att överföras till blodet i rätt mängd i en frisk människokropp och det kommer inte att uppstå några problem. Men dessa celler, dvs. de celler som bildar hormoner, kan då och då komma ur kontroll, beroende på vissa faktorer. I sådana fall kan dessa budbärarsubstanser produceras mer eller mindre än de borde. Detta kan orsaka ett antal hälsoproblem hos personen i avancerade stadier. Endokrina pankreastumörer är bland de vanligaste av dessa hälsoproblem.

Även om endokrina pankreastumörer, som i allmänhet är långsamt växande och smygande, oftast är godartade tumörer, kan de också vara elakartade tumörer. Båda typerna av tumörer, dvs. både godartade och elakartade tumörer, kan utgöra ett hot mot patientens hälsa. Man kan dock säga att maligna pankreastumörer är allvarligare och farligare. Maligna, dvs. elakartade endokrina pankreastumörer har i allmänhet en tendens att sprida sig. Dessa tumörer, dvs. maligna endokrina pankreastumörer, kan ha en tendens att växa i de omgivande organen, och hos vissa patienter har man till och med observerat att dessa tumörer har bildat kolonier i avlägsna organ.

Typer av endokrina pankreastumörer

Endokrina pankreastumörer, som kan uppträda som godartade tumörer hos vissa patienter och maligna tumörer hos andra, delas in i ett antal olika typer inom sig själva.

Insulinom

Insulinomtumörer är de vanligaste hormonproducerande tumörerna i bukspottkörteln. Även om denna typ av endokrina pankreastumörer, dvs. insulinomtumörer, kan ses hos både män och kvinnor, är de allmänt kända som endokrina pankreastumörer som är vanligare hos kvinnor. Även om insulinomtumörer definieras som godartade tumörer kan de ibland orsaka allvarliga hälsoproblem för patienten.

Insulinomtumörer leder vanligtvis till att patienten producerar insulin oregelbundet. Denna restriktiva cykel kan leda till att patientens insulinproduktion fortsätter oavbrutet. I detta avseende är dessa tumörer, dvs. insulinomtumörer, en typ av endokrina pankreastumörer, karakteristiska för den sockerinsufficiens som patienter med insulininjektioner upplever.

De symptom som uppträder hos patienter med insulinomatumörer kan variera från patient till patient. Medan dessa symtom kan observeras mycket intensivt hos vissa patienter, kan de visa sig inte alls eller visa sig på en mycket låg nivå hos vissa patienter. De vanligaste symtomen hos patienter med insulinomtumörer är frossa, svettningar, svaghet och irritabilitet, men vissa patienter kan ha andra symtom. Förutom skakningar, svettningar, svaghet och irritabilitet kan vissa patienter uppleva en känsla av rädsla, nervositet, hjärtklappning, synstörningar och ibland till och med medvetslöshet.

Patienter med insulinomala tumörer har vanligtvis god aptit. Detta beror på att patienter med dessa tumörer vanligtvis mår betydligt bättre efter att ha ätit. Detta kan leda till en förändring av aptit och matvanor. Insulinomtumörer, som vanligtvis är mycket små, kan finnas på mer än en plats. I det avseendet kan det vara svårare att upptäcka dem än vissa andra tumörtyper.

Den behandlingsmetod som tillämpas på patienterna är oftast kirurgiska ingrepp. Vid ett kirurgiskt ingrepp avlägsnas tumören från patientens kropp. Av denna anledning ges vanligtvis kemoterapi och strålbehandling till patienten vid behandling av dessa tumörer, nämligen insulinomatumörer, som har en hög sannolikhet att återkomma och återfalla.

Gastrinom-tumörer

En annan typ av tumörer som finns bland endokrina pankreastumörer är tumörer som kallas gastrinomtumörer. Gastrinomtumörer är kända för att vara mer sällsynta än insulinomtumörer. Dessa tumörer, nämligen gastrinomtumörer, finns vanligtvis direkt i bukspottkörteln. Det är dock vanligare att gastrinomtumörer finns i tolvfingertarmen, magsäcken eller runt bukspottkörteln.

Gastrinomtumörer har en farligare struktur än insulinomtumörer. Till skillnad från insulinomtumörer, som är en godartad tumörtyp, är gastrinomtumörer kända som elakartade tumörer. I detta avseende är de farligare för patientens hälsa. Gastrinomtumörer är maligna, dvs. elakartade, och kan även orsaka tidiga metastaser.

Patienter med gastrinomtumörer upplever vanligtvis mag- och tarmproblem i ett tidigt skede. Dessa problem kan utvecklas till allvarligare hälsoproblem som magsår eller tarmsår i avancerade stadier. Anledningen till detta är att gastrinomtumörer kan ha vissa egenskaper som kan påverka magsyran. Det är mycket viktigt att dessa tumörer behandlas så snart som möjligt efter diagnos. Den metod som används för behandling av gastrinomtumörer är vanligtvis kirurgisk, det vill säga kirurgi.

VIPoma- och glukagonoma-tumörer

I likhet med gastrinomtumörer är VIPom- och glukagonomtumörer också kända som sällsynta pankreastumörer. Både VIPoma-tumörer och glukagonoma-tumörer finns vanligtvis i patientens pankreasregion. Att hitta och diagnostisera dessa tumörer är en mycket utmanande process. Därför orsakar de vanligtvis tidig metastasering hos patienten. Vid behandling av dessa tumörer används vanligtvis symtomatisk behandling och kemoterapi.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *