Kolostomi Acilmasi ve Kapatilmasi

Kolostomi Açılması ve Kapatılması

Kolostomi, belirli sağlık sorunları nedeniyle gereklilik haline gelebilir. Bu prosedür sırasında, kalın bağırsak karın ön duvarına açılan bir delik aracılığıyla dışarıya yönlendirilir. Böylece bağırsak içeriği, karın duvarına tutturulan özel bir torbaya aktarılır. Amacı, sindirim sisteminin normal işleyişini sağlamak olan bu işlem, hastalar için yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Ancak, bu süreç bazen geçici olabilir ve hastanın durumuna bağlı olarak kolostomi kapatılabilir. Bu, bağırsağın normal fonksiyonlarını yeniden kazanması için yapılan bir işlemdir. Her iki prosedür de önemli medikal uygulamalardır ve dikkatli bir şekilde planlanmalıdır.

Kolostomi Açıklaması

Kolostomi prosedürü, bazı sağlık koşulları karşısında kaçınılmaz bir yöntem olabilir. Bu işlemle, kalın bağırsak kısmı cerrahi bir müdahale ile karın dışına taşınır. Sonrasında, bağırsak ucu karın duvarına sabitlenir. Bu yöntem sayesinde bağırsak içeriği, dışarıya özel bir torba yardımıyla yönlendirilir. İşlem, iki ana kategori altında incelenebilir:

 • Geçici Kolostomi: Belirli bir iyileşme süreci sonrasında kapatılabilir.
 • Kalıcı Kolostomi: Hastanın durumu gereği sürekli kalması gereken durumlar.

Her iki durum da hastanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Ancak, uygun bakım ve yönetim ile kolostomi taşıyan bireyler normal bir yaşam sürdürebilir. Bu süreç, hastaların sosyal ve fiziksel adaptasyonunu gerektirir. Özellikle, profesyonel sağlık hizmetleri ve psikolojik destek büyük önem taşır.

Kolostomi Açılmasının Nedenleri

Kolostomi işlemi, kalın bağırsakta meydana gelen sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla gerçekleştirilir. Bu sağlık sorunları arasında:

 • Kanser
 • Enfeksiyonlar
 • Tümörler
 • Bağırsak hastalıkları

yer alır. Özellikle bağırsak dokusunun zarar görmesi veya işlevini kaybetmesi durumunda, bu işlem hayati önem taşır. Kolostomi, sindirim sistemini korumak ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için kalıcı veya geçici olarak uygulanabilir. İşlemin geçici ya da kalıcı oluşu, bağırsağın iyileşme kapasitesine ve tedavinin amacına bağlıdır. Bu, doktorlar tarafından dikkatle değerlendirilir ve hastanın sağlık durumuna en uygun çözüm sunulur.

Geçici Kolostomi Uygulamasının Gereklilik Kazandığı Haller

Geçici kolostomi, çeşitli medikal durumlar karşısında geçici bir çözüm olarak tercih edilir. Bu prosedür, özellikle bağırsakların normal işleyişini engelleyen durumlarda ön plana çıkar. İlk olarak, bağırsak delinmeleri ve yaralanmaları bu müdahalenin gereklilik kazandığı acil durumlar arasındadır. Ayrıca, doğuştan gelen ya da sonradan ortaya çıkan, bağırsak hareketlerindeki anormallikler de geçici kolostominin uygulanmasını gerektirebilir. Bu tür durumlar şunları içerir:

 • Bağırsak tıkanıklıkları,
 • Bağırsak ameliyatlarının iyileşme süreci,
 • Makat bölgesindeki hastalıklar ve yaralanmalar.

Bu durumlar ele alındığında, geçici kolostomi, bağırsakların iyileşme sürecine destek olmak amacıyla uygulanır. İşlem, bağırsakların içeriğinin yönlendirilmesini sağlayarak, etkilenen bölgenin dinlenmesine ve iyileşmesine olanak tanır. Bağırsaktaki problem çözüldüğünde ve iyileşme tamamlandığında, kolostomi kapatılır. Böylece, bağırsaklar zaman içinde eski düzenine kademeli olarak döner. Bu süreç, hastaların yaşam kalitesini korumak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için kritik öneme sahiptir.

Kalıcı Kolostomi Gerekliliğinin Nedenleri

Kalıcı kolostomi, bazı sağlık sorunlarının tedavisi için zorunlu bir yöntem haline gelebilir. En yaygın sebepler arasında, kalın bağırsağın rektal bölgesini etkileyen kanser türleri bulunur. Bu kanserler, bağırsak fonksiyonlarının büyük ölçüde bozulmasına neden olabilir.

 • Kolon kanseri, kalıcı kolostomi uygulamasının başlıca nedenlerindendir.
 • Divertikül iltihabı da bağırsak duvarında ciddi sorunlara yol açarak bu prosedürü gerektirebilir.
 • İrritabl bağırsak sendromu gibi kronik durumlar, bazen kalıcı çözümler gerektirir.
 • Ek olarak, makat bölgesindeki kasların işlev kaybı veya bu bölgenin cerrahi olarak çıkarılması, dışkının vücuttan atılmasını zorlaştırır.

Bu durumlar, hastanın yaşam kalitesini korumak ve sağlık sorunlarını yönetmek için kalıcı kolostomiye başvurulmasını gerektirir. Prosedür, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, hastaların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerine olanak tanır. Her durum, bireyin sağlık ihtiyaçlarına göre değerlendirilir ve en uygun tedavi yöntemi belirlenir.

Kolostomi Torbasının Tanımı ve İşlevi

Kolostomi torbası, sindirim sistemindeki bazı durumları yönetmek amacıyla uygulanan medikal bir araçtır. Kalın bağırsakta oluşan hasar veya rahatsızlıklar sonucu, dışkının vücuttan atılması için alternatif bir yol oluşturulur. Bu süreçte, dışkı karın duvarında oluşturulan stoma adı verilen açıklıktan geçerek torbaya yönlendirilir. Torbanın ana işlevi, hasar görmüş bağırsak bölgesini bypass ederek atıkların güvenli bir şekilde toplanmasını sağlamaktır.

 • Stoma, bağırsağın dışarıya açıldığı noktadır ve genellikle kalın bağırsağın zarar görmüş kısmına göre belirlenir.
 • Kolostomi torbası, stoma etrafına yapıştırılarak dışkının toplanması için kullanılır.

Stomanın yerleştirilmesi, bağırsağın incelenmesi sonucu belirlenir ve bu, ya yatay ya da dikey olabilir. Operasyon, bağırsak atıklarının vücuttan güvenli bir şekilde atılmasını sağlar. Cerrahi müdahale ile atıklar, geçici ya da kalıcı olarak oluşturulan stoma aracılığıyla dışarı atılır. Bu süreç, hastanın yaşam kalitesini artırma ve sindirim sisteminin zarar görmüş bölümünü dinlendirme amacı taşır. Kolostomi torbası, bu tedavi sürecinde kritik bir role sahiptir.

Stoma Fıtığı: Kolostomi Sonrası Karşılaşılan Bir Durum

Kolostomi prosedürü sonrasında, bazı hastalarda karın duvarında zayıflamaya bağlı olarak stoma etrafında herni gelişebilir. Bu durum, parastomal herni olarak tanımlanır ve genellikle stoma oluşturulduktan bir süre sonra ortaya çıkar. Stoma fıtığının oluşumu, bağırsağın belirli bir kısmının karın duvarından dışarı doğru itilmesiyle karakterizedir. Bu sağlık sorunu, özellikle kolostomi uygulanan bireylerde daha sık görülür. Stoma fıtığının önlenmesi ve tedavisi için bireylerin aşağıdaki önlemleri alması önerilir:

 • Ağır kaldırmaktan kaçınmak,
 • Aşırı kilo alımından sakınmak,
 • Ostomi torbası kemeri kullanmak.

Bu önlemler, stoma etrafında oluşabilecek baskıyı azaltarak fıtık riskini minimize eder. Stoma fıtığı geliştiğinde, cerrahi müdahale çoğu zaman kaçınılmazdır. Cerrahi tedavi, fıtığın boyutu ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu süreçte multidisipliner bir yaklaşım benimsenerek, hastanın yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak amaçlanır. Stoma fıtığı ile mücadele, hem fiziksel hem de psikolojik destek gerektiren karmaşık bir süreçtir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir