Pankreas Kanseri

Pankreas Kanseri Nedir?

Tedavi Detayları
Operasyon:
Pankreas kuyruk tümörü ameliyatı
Prosedür:
laparoskopik küçük kesilerden
Süre:2-3 saat
Hastanede Kalma Süresi:3 gün
Anestezi:genel anestezi
İyileşme Zamanı:10 gün
İşe Dönüş:2 hafta sonra
Yara İzleri:küçük kesilerden
Ağrı Süresi:ilk 2-3 gün

Pankreas midenin arkası ile omurga kemiklerinin önünde yerleşimli, temel olarak sindirim için gerekli enzimleri ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkili hormonları üreten bir salgı organıdır.

Sindirim için ürettiği enzimleri pankreas kanalı aracılığı ile ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenuma boşaltır.

Pankreasta normal dışı hücrelerin gelişmesi ve kontrolsüz olarak çoğalması sonucu gelişen tümör, kitle oluşmasıdır. Bazı tümörler iyi huylu olabilmektedir. Kötü huylu tümörler kanser olarak adlandırılmaktadır.

Kötü huylu tümörler kontrol dışı büyümekte ve diğer doku ve organlara yayılabilmektedir. Pankreas kanseri genellikle karaciğer, karın duvarı, akciğerler, kemik ve/veya lenf nodlarına yayılmaktadır.

Pankreas Kanseri Risk Faktörleri

DNA, Genetik kodumuzdaki değişiklikler kansere neden olur. Bu ailesel ve zamanla edinilmiş olabilir. Zamanla edinilmiş DNA değişiklikleri zararlı maddelere maruz kalma ile gelişir. Bazen de kendiliğinden gelişebilir.

Pankreas kanserinin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamıştır. Yaklaşık %5-10 hastada ailesel- kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Pankreas kanserlerinin çoğu kendiliğinden veya sigara, obezite, ileri yaş gibi faktörlere bağlı gelişmektedir.

Eğer aşağıdaki risk faktörlerine sahip iseniz pankreas kanseri için artmış risk taşımaktasınız;

Eğer bu risk faktörlerinden herhangi birisine sahip iseniz, genetik danışmanlık alınması ve yakın izlem programına alınmanız önerilmektedir.

Pankreas Kanseri İçin Edinsel Risk Faktörleri;

 • Uzun süreli diyabet hastalığı
 • Kronik ve ailesel pankreatit
 • Sigara ve alkol kullanımı
 • Afrika-amerikan veya Askenazi etnik kökenine sahip olmak
 • 60 Yaş üzeri olmak
 • Erkek cinsiyete sahip olmak
 • Kırmızı ve işlenmiş etten zengin beslenme
 • Obezite

Bu riskleri taşıyan herkeste pankreas kanseri gelişeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Fakat pankreas kanseri gelişen hastalarda bu risk faktörlerinden bir veya daha fazlası ile karşılaşılmaktadır.

Pankreas kanserinin belirtileri nelerdir?

Pankreas kanseri sadece belirsiz, açıklanamayan semptomlara neden olabilir;

 • Ağrı, Karında veya sırtta
 • Kilo kaybı
 • Sarılık ( ciltte ve/veya gözlerde sararma) /kaşıntı ile birlikte olabilir.
 • İştahsızlık
 • Bulantı
 • Gaitada değişiklik
 • Pankretit ( pankreas iltihabı)
 • Yeni ortaya çıkan diyabet

Eğer bu semptomlardan bir veya daha fazlasına sahipseniz, Pankreas kanseri açısından değerlendirme ve ileri inceleme önerilmektedir.

Halsizlik, güçsüzlük ve depresyon da pankreas kanseri bulguları olabilir.

Pankreas Kanseri

Pankreas kanseri kimlerde görülür?

En tehlikeli kanser türlerinden biri olarak bilinen pankreas kanseri genelde 60 yaş ve üzeri erkeklerde görülüyor olsa da bu hastalığın bu grup dışında kalan bireylerde görülmesi de son derece mümkündür. Pankreas kanserine birçok faktör neden olabilir. Günümüzde sigara, diyabet ve obezite pankreas kanserine neden olan en önemli faktörler olarak bilinir.

Pankreas kanseri tanısı nasıl konur?

Pankreas tümörleri sadece Bilgisayarlı Tomografi(BT), Manyetik rezonans g ( MR) veya Endoskopik ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri ile görüntülenebilmektedir

Pankreas kanserinde tanı neden zordur?

Pankreas karında derin yerleşimlidir, hekim tarafından fizik muayenede genellikle görülemez ve hissedilemez. Ayrıca semptomları her zaman belirgin değildir ve zamanla gelişmektedir.

Tanı için birçok test kullanılabilmekle birilikte standart bir test maalesef yoktur. Bu durum tanıyı daha zor konulmasına yol açmaktadır.

Pankreas kanseri tedavisi

Pankreas kanseri tedavisi hastanın genel durumu ve hastalığın evresine bağlıdır. Tek küratif tedavi cerrahi olmakla birlikte, tedavide cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi kullanılmaktadır.

Pankreas kanseri nasıl erken teşhis edilir?

Pankreas kanserlerinde erken teşhis genelde hastanın şikayetleri üzerine yapılan kontroller ve muayeneler sonucu öğrenilir. Bu hastalık kanserin oldukça sinsi bir türü olarak bilinmektedir. Bu nedenle genel muayene ve kontroller sırasında tespit edilememesi son derece mümkündür. Ani kilo kaybı, ani çıkan şeker hastalığı, iştahsızlık, karın bölgesinde ağrı ve buna benzer semptomlar pankreas kanseri belirtileri arasında gelirler.

Pankreas kanseri hangi yaşlarda görülür?

Pankreas kanseri, en tehlikeli kanser türlerinden biri olarak bilinir ve hemen her yaştan, her cinsiyetten kişide görülebilmektedir. Her yaşta ve her cinsiyette görülebilen bu hastalık, yani pankreas kanseri hastalığının geçmişte en çok 60 yaş ve üzeri erkek bireylerde görüldüğü gözlemlenmiştir. Ailenin diğer bireylerinde pankreas kanseri görülmüş olması da kişilerin pankreas kanseri risklerini artırmaktadır.

Pankreas kanseri tedavisi neden zordur?

Cerrahi uzun dönemde pankreas kanserinin kontrolünde en iyi tedavi seçeneğidir. Fakat, birçok hasta tanı anında ileri evre tümöre sahip olmaktadır. Pankreas kanseri tanısının erken evrede konulması büyük önem taşımaktadır.

Pankreas kanserini yenen var mı?

Günümüzde pankreas kanseri en tehlikeli ve en ölümcül kanser türlerinden biri olarak bilinse de bu hastalığı yenip sağlığına kavuşan bireyler de pek tabi ki vardır. Pankreas kanseri özellikle erken dönem teşhis konulabildiği durumlarda kesinlikle yenilebilecek bir hastalıktır. 

Pankreas kanseri son derece hızlı yayılan bir kanser türü olarak bilinir. En tehlikeli kanser türlerinden biri olarak kabul edilmesindeki en önemli neden de budur. Bu hastalığının, yani pankreas kanserinin tedavilerinde başarı oranı diğer kanser türlerine göre daha düşük olsa olumlu yanıt almak ve hastayı yaşamına kaliteli bir biçimde geri döndürebilmek mümkündür. Geçmiş verilere göre konuşmak gerekir ise pankreas kanseri vakalarında 5 yıllık yaşam şansı oranı yüzde beş olarak açıklanmıştır.

LAPAROSKOPİK- HİBRİT VE AÇIK CERRAHİ SEÇENEKLERİ

Hastanemizde Laparoskopik (kapalı), hibrit yöntem( kapalı ve açık cerrahini birlikte kullanı mı) ve açık cerrahi tekniklerle pankreas cerrahisi yapılmaktadır.

Farklı yöntemlerin kullanılabilmesi her hasta  için en uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

ERAS PROTOKOLÜ

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) postoperatif sonuçları iyileştirmek için multimodal, perioperatif müdahaleler konseptini tanımlamak amacıyla kullanılan terimdir.

Program 10 yıldan uzun bir zaman önce gündeme geldi ve günümüzde postoperatif iyileşmeyi hızlandırdığı, hastanede kalma süresini, morbiditeyi ve iyileşme süresini kısalttığına dair yeterli sayıda kanıt oluştu.

Farklı terminolojiler de kullanılmakla birlikte, genelde Avrupa’da ERAS, Amerika’da ise hızlandırılmış süreç (fast track) olarak adlandırılır.

Danimarka’dan Prof. Henrik Kehlet’in 1990’ların sonuna doğru yaptığı çalışmalar bu protokolün oluşmasında temel taşları koymuştur ki bu nedenle kendisi ERAS’ın yaratıcısı olarak bilinir.

ERAS, bir hastanın ameliyat öncesinden başlayan ve evinde sonuçlanan yolculuğunun tamamı ile ilgili değişiklikler önerir. Protokol, perioperatif dönemde uygulanacak 20’den fazla kanıta dayalı elemanı içermektedir.

Son yıllarda yayınlanan metaanalizlerde, büyük ameliyatlarda ERAS protokollerini uygulayarak hastanede kalış süresinin 2-3 gün kısaldığı ve komplikasyonların %30-50 azaldığı vurgulandı.

ERAS, bir hastanın ameliyat öncesinde poliklinikte başlayan ve taburcu olmasıyla birlikte evinde sonuçlanan yolculuğun tamamı ile ilgili değişiklikler önerir

İLERİ YAŞ HASTALARIMIZIN TEDAVİSİNDE TECRÜBE VE FARK YARATAN YAKLAŞIMLAR

Bilindiği üzere tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumdaki ileri yaşlı kişi sayısı artmaktadır. İleri yaşta cerrahi işlemler özellikle pankreas kanseri gibi büyük cerrahilerde hazırlık, ameliyat tekniği  ve ameliyat sonrası bakımda bu hasta gurubuna özel, farklı yaklaşımları gerektirmektedir.

Hastenemizde özellikle yaşlı hasta gurubuna özel hazırladığımız protokollerle yaşın tek başına cerrahiye engel olmasını aşabilmek ve başarılı sonuçlar alabilmekteyiz.

VOLÜM FAKTÖRÜ

Pankreas kanseri cerrahisi ileri cerrahi teknik, deneyim, çoğu zaman vasküler(damar) cerrahi kullanımı gerektiren büyük bir cerrahi uygulamadır.

Birçok çalışma göstermektedirki pankreas kanseri cerrahisinde yıllık gerçekleştirilen ameliyat sayısı hasta sağ kalımı üzerine etkili bir faktördür.

Genel kabul gören yıllık ameliyat sayısı 15 ve üzeri olmasıdır. Yıllık 75 üzeri pankreas kanseri cerrahisi deneyimimizle hastalarımızın hizmetindeyiz.

Kaynakça: KOÇATAKAN, P., & ATASEVEN, H. (2021). Pankreas KanseriAnkara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi54(1), 59-65.