Karaciğer Kanseri Ameliyatı Olan Hasta Ne Kadar Yaşar ?

Karaciğer Kanseri Ameliyatı Olan Hasta Ne Kadar Yaşar ?

Karaciğer kanser için cerrahi işlem gören, yani ameliyat gören hastaların yaşam süreleri hastadan hastaya değişim gösterebilmektedir. Ancak kanserin tehlikeli bir türü olarak bilinen karaciğer kanseri için uygulanan cerrahi tedavilerin hastaların yaşam şanslarını ve sürelerini bir hayli artırdığı söylenebilir. Karaciğer kanseri için cerrahi işlem gören hastaların 5 yıl boyunca yaşama olasılıkları günümüzde yüzde altmış ve yüzde yetmiş oranlarına kadar yükselmiştir. Hatta bazı kaynaklara göre bu oran yüzde yetmiş beş sayısındadır. Yani günümüz modern tıp teknolojileri ile uygulanan güncel kanser tedavileri sayesinde karaciğer kanseri gibi tehlikeli bir kanser karşısında bile son derece etkili ve güçlü sonuçlar alınabilmektedir.

Karaciğer kanseri genelde tehlikeli bir kanser türü olarak bilinir. Bu kanserin tedavisi sırasında hangi yöntemlerin uygulanacağı ise hastanın sahip olduğu kanserin özelliklerine ve hastanın sağlık geçmişine göre değişim gösterebilir. Bazı hastalar henüz karaciğer fonksiyonlarını önemli ölçüde kaybetmemişlerdir. Bu hastalara, yani karaciğerleri hala çoğunlukla işlevsel durumda olan hastalara cerrahi operasyon uygulamak için herhangi bir engel yoktur.

Bu noktada hastanın spesifik sağlık problemleri ameliyat için engel teşkil edici nitelikte olabilse de bu gibi istisnai durumlar dışında bu evrede hastalara cerrahi operasyon uygulanır. Cerrahi operasyon uygulanan, yani karaciğerleri ameliyatı kaldırabilecek kadar fonksiyonel olan hastaların tedavi sonrası yaşam oranları oldukça yüksektir.

Ameliyat görebilecek durumda olan karaciğer kanseri hastalarının neredeyse yüzde doksanı 1 yıl boyunca kaliteli bir şekilde yaşatılabilir. Buna karşın günümüz modern tedavi yöntemleri sayesinde ameliyat görebilecek olan hastaların 5 yıllık yaşam olasılıkları ise yüzde altmış ile yüzde yetmiş beş oranları arasında değişim göstermektedir. Bu oranın eskiye nazaran çok yüksek bir oran olduğu söylenebilir. Yüzde yetmiş beş kanser tedavisi için oldukça iyi bir orandır ve bu oranın karaciğer kanseri hastalarına ümit verdiği bilinir.

Öte yandan bazı hastaların karaciğerleri kanserden dolayı işlevselliğini neredeyse tamamı ile kaybetmiştir. Bu hastaların karaciğerleri ameliyat için uygun değildir. Ameliyat için uygun görülmeyen hastalara ile kemoterapi ve radyoterapi gibi standart kanser tedavileri uygulanır. Bu noktada bu tedavilerin, yani kemoterapi ve radyoterapinin hem ameliyat için uygun olan hem de ameliyat için uygun olmayan hastalar için etkili olabildikleri oldukça yaygın bir bilgidir.

Karaciğerleri ameliyatı kaldıramayacak kadar işlev kaybına uğramış olan hastalarda yaşam oranı ameliyat gören hastalara oranda kayda değer oranda daha düşüktür. Ameliyat sonrası karaciğer kanseri hastalarının 5 yıllık yaşam oranları yüzde altmış ile yüzde yetmiş beş oranları arasında seyrederken bu oran ameliyat için uygun görülmeyen hastalarda yüzde yirmi ya da yüzde otuz olarak belirtilmiştir. Cerrahi işlem için uygun görülmeyen, işlevselliğini yitirmek üzere olan karaciğerlere sahip olan hastalar için en sık başvurulan tedavi yöntemi kemoterapi olacaktır. 

Kemoterapi yalnızca ameliyat için uygun görülmeyen hastalara değil, aksine ameliyat için uygun görülen hastalara da uygulanır. Karaciğer kanseri ameliyatları, diğer kanser türleri için yapılan ameliyatlar ile benzer olarak kanser dokusunu büyük oranda hastadan çıkarsa da çoğu zaman bu kanser dokusunu hastadan tamamı ile çıkarmak çok zor olacaktır.

İşte bu gibi durumlarda, hastanın içinden çıkarılamayan kanserli dokunun büyüyüp yayılmaması için kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler çok önemli bir yere sahiplerdir. Hem cerrahi işlem hem de ek tedavi olarak kemoterapi gören hastalar çok büyük olasılık ile karaciğer kanseri hastalığını mümkün olan en az hasarla atlatırlar.

 

Kaynakça:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hepatosellüler_karsinom

https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatocellular_carcinoma

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir