Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Kaçak Riski Nedir ?

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Kaçak Riski Nedir?

Safra kesesi ameliyatları genelde sorunsuz ameliyatlar olarak bilinirler ve bu ameliyatlardan sonra hastalarda kaçak riski oldukça düşüktür. Son derece önemli ve ciddi ameliyatlar olan safra kesesi ameliyatlarından hastalar adına genelde olumlu yanıt alınır. Bu ameliyat sonrası genelde hastada herhangi bir şikayet durumu oluşmaz.

Safra kesesi ameliyatlarının boyutları ve ciddiyetleri hastadan hastaya belli bir oranda değişim gösterebilir. Bazı hastaların safra kesesi ameliyatları daha kısa ve rahat bir süreç içerisinde gerçekleşebilirken bazı hastalar için ise bu süreç son derece zorlu geçebilir. Özellikle ileri evrelere kadar tedavi olmayan, hastalığı fark etmeyen ya da gerekli önlemleri almayan hastalarda safra kesesi ameliyatları erken evrede tedavi olan hastalara göre daha zorlu ameliyatlar olacaklardır. Buna karşın safra kesesi taşı ya da safra kesesi iltihaplanmaları gibi, yaygın safra kesesi ameliyatı sebeplerine sahip olan hastalarda bile erken evrede teşhis önemli farklara neden olabilmektedir.

Bu hastalıkların erken dönemde teşhisi çoğu zaman safra kesesi ameliyatı yöntemlerine hiç başvurulmaması anlamına gelir. Safra kesesi taşları ya da safra kesesi iltihaplanması gibi hastalıkların erken evrede teşhis edilmesi bu hastalıkların ilaç tedavisine olumlu yanıt verme olasılıklarını çok büyük oranda artırır.

Safra Kesesi Ameliyatı Süreci

Safra kesesi ameliyatları genelde safra kesesi taşları, safra kesesi iltihapları, büyük safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri hastalıklarının tedavileri için uygulanır. Kolesistektomi adı ile de bilinen bu ameliyatlardan sağlanan başarı oranları hastanın spesifik sağlık problemine göre değişim gösterebilmektedir. Safra kesesinde ve safra kanalında oluşabilen safra taşlarının tedavilerinde safra kesesi ameliyatlarından genelde olumlu yanıt alındığı bilinir. Buna karşın büyük safra kesesi polipleri ve kolesistit ismi ile de bilinen safra kesesi iltihaplarının tedavilerinde de safra kesesi ameliyatları son derece etkili olacaklardır.

Safra kesesi ameliyatları tüm bu rahatsızlıkların yanında safra kesesi kanseri gibi ciddi hastalıklar için de uygulanabilen bir ameliyat türüdür. Safra kesesi kanseri tedavilerinde safra kesesi ameliyatlarından alınan başarı hastanın spesifik sağlık durumuna ve sahip olduğu kanserin bir takım özelliklerine göre değişim gösterebilir. Hemen her kanser türünde olduğu gibi safra kesesi kanserinde de erken teşhis tedavinin devamı ve başarı oranı üzerinde oldukça belirleyici bir etkiye sahip olacaktır. Buna karşın safra kesesi kanserinin ileri seviyelerinde olan, teşhisi ileri seviyelerde koyulmuş olan hastalarda tedaviden alınan başarı oranları erken teşhis koyulmuş hastalara oranla bir hayli düşüktür.

Safra kesesi ameliyatı sırasında hastaya hangi işlemin uygulanacağı hastanın spesifik sağlık problemine göre değişim gösterebilir. Ancak bu ameliyatın uygulandığı durumlarda hedef çoğu zaman hastanın rahatsızlık yaşanan bölgesini vücudundan çıkarmaktır. Burada rahatsızlık yaşanan bölgeden kasıt basit bir safra kesesi veya safra yolu taşı ya da safra kesesinde kansere neden olabilen kötü huylu bir tümör olabilir. Safra kesesi ameliyatlarından alınan başarı hastanın sağlık durumuna ve hastalığına göre değişim gösterebilse de bu ameliyatlarda genelde ameliyatın kendisi kaynaklı bir komplikasyon yaşanmaz.

Safra Kesesi alındıktan sonra kaçak olur mu?

Yani safra kesesi ameliyatı sonrası kaçak riski oldukça düşüktür. Buna karşın bazı hastalarda ameliyat sonrası nadiren de olsa gaz, şişkinlik, mide yanması, mide bulantısı ya da ishal gibi şikayetlerin görülmesi belli bir oranda normal olarak karşılanır. Bu gibi şikayetler genelde zamanla, kısa süre içerisinde varlıklarını yitireceklerdir. Özellikle ameliyat sonrası süregelen ilk 1 ayda bu gibi şikayetlerin yaşanması son derece normaldir. Ancak şikayetlerin artması durumunda hastanın tıbbi yardım alması gerekebilir.

 

Kaynakça: Çelik, M. A., YILDIZ, K., & Alhan, E. (2015). Safra Kesesi Duplikasyonu. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 50-51.

https://saglik.wiki/kolesistektomi/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kolesistektomi

https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecystectomy

https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecystectomy#Considerations

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir