Metastatik Karaciğer Kanseri Yaşam Süresi

Metastatik Karaciğer Kanseri Yaşam Süresi

Metastatik karaciğer kanseri hastalarının yaşam süreleri belli faktörlere bağlı olarak bir hayli değişim gösterebilmektedir. Ancak bu hastalar için genel anlamda ortalama bir yaşam süresi belirtilmesi gerekir ise metastatik karaciğer kanseri hastalarının ortalama 40 ay ile 48 ay arası bir süre, yani 3 buçuk 4 yıl kadar hayatta kalabildikleri söylenebilir. Buna karşın bazı tedavi süreçleri ile kimi metastatik karaciğer kanseri hastalarının ömürleri 10 yıla kadar uzatılabilmektedir. Buna karşın tedaviye olumlu yanıt vermeyen hastalarda bu süre 4 yıldan da kısa olabilir.

Metastatik karaciğer kanserine sahip olan hastalarda 5 yıllık yaşam süresi oranları yüzde yirmi ile yüzde otuz arasında değişiklik gösterir. Bu süre, cerrahi işlem uygulanabilen hastalar için geçerlidir. Buna karşın metastatik karaciğer kanseri için cerrahi tedavi uygulanamayan hastalarda beklenen yaşam süresi oldukça kısa bir süredir. Ancak günümüzde bu hastalara, yani cerrahi tedavi uygulanamayan hastalara uygulamak üzere yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışılmakta ve böylece bu hastaların yaşam süreleri uzatılmak istenmektedir. 

Metastatik karaciğer kanseri hastaları için, kanser hastalıklarının doğaları birbirlerinden çok farklı olabildiğinden genel bir yaşam süresi vermek ya da genel geçer bir tedavi yöntemi sunmak günümüz şartları ile pek de mümkün değildir. Ancak buna karşın, metastatik karaciğer kanseri karşısında uygulanan cerrahi yöntemlerde eskiye nazaran ciddi oranda bir başarı sağlanmıştır. Nispeten kısa bir süre önce tedaviden olumlu yanıt alınması oldukça düşük bir ihtimal olarak görülen metastatik karaciğer kanseri için günümüzde daha etkili ve güçlü tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Bu yöntemler arasında en etkili olanları cerrahi yöntemlerdir. Günümüzde cerrahi yöntemler sayesinde metastatik karaciğer kanserine sahip olan hastaların ömürleri ciddi oranda uzatılabilmektedir. Cerrahi tedavi sırasında, diğer birçok kanser türünde olduğu gibi hastanın kanserli bölgesi açılır ve kanserli doku hastanın içinden ameliyat yolu ile çıkarılır. Bu alanda tam başarı sağlamak, yani hasta vücudunu tamamı ile kanserli dokudan temizlemek son derece zor bir süreç olmak ile birlikte düşük bir ihtimal de olsa mümkündür. Metastatik karaciğer kanseri hastaları için ameliyat ile birlikte genelde kemoterapi ve radyoterapi tedavileri de uygulanır. Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, cerrahi operasyon ile birlikte uygulandıklarında son derece ümit vadeden sonuçlara neden olabilirler. 

Metastatik karaciğer kanseri hastalığının belirtileri hastadan hastaya değişim gösterebilir. Ancak genel anlamda çoğu hastanın yaşadığı bazı ortak belirtiler de bulunur. Metastatik karaciğer kanseri hastalarında genelde karın ağrısı, yorgunluk, sarılık, ve bir takım karaciğer fonksiyon bozuklukları gözlemlenir. Bu hastalığın, yani metastatik karaciğer kanserinin tanı koyma sürecinde genelde hastaya biyopsi yapılır. Biyopsi sonucu hastanın metastatik karaciğer kanserine sahip olup olmadığı anlaşılır. Sonrasında ise ileri muayene ve kontroller ile kanserin özellikleri tespit edilir. Bu özellikler hastaya cerrahi işlem uygulanıp uygulanmayacağı üzerinde oldukça belirleyici bir role sahiplerdir.

Metastatik karaciğer kanseri genelde hastanın vücudunda, başka bir bölgede meydana gelen kanser rahatsızlığının karaciğere yayılması sonucunda olur. Bu süreç, yani metastatik karaciğer kanserinin tespiti ana kanser dokusunun tespiti ile aynı anda gerçekleşebilir. Buna karşın bazı metastatik karaciğer kanseri hastalarında, bu durumun, yani karaciğer metastazının yaşanıyor olmasına rağmen vücutlarının diğer bölgelerinde belirgin bir tümör bulunmaz. Bu tarz metastatik karaciğer kanser türlerine primerı bilinmeyen karaciğer metastazları denir. Hemen her durumda metastatik karaciğer kanseri hastasına uygulanacak klasik tedavi biçimi kemoterapi ve zaman zaman da radyoterapi olacaktır. 

 

Kaynakça: Varolgüneş, H., Aydın, İ. N. A. N., Kaptanoğlu, E., & Demirci, S. (1997). Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde tedavi yöntemleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 50(4).

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karaciğer_tümörleri

https://tr.wikipedia.org/wiki/Metastazektomi

https://saglik.wiki/karaciger-metastazi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir